SVB vergoedt ziekenhuis CMC in totaal bijna 192 miljoen gulden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Curaçao Medical Center (CMC) is een budgetbedrag overeengekomen van 176 miljoen gulden, maar er wordt ook een vast bedrag uitgekeerd voor vergoeding van specialisten dat grof berekend neerkomt op 15 à 16 miljoen gulden.

F03 Extra budget specialisten ADDat bevestigt CMC-directeur Transitie & Exploitatie Gilbert Martina. ,,Dus in totaal ontvangt CMC 176 plus 15 à 16 miljoen gulden, is samen 191 à 192 miljoen gulden van de SVB. SVB is nog bezig om het bedrag van 15 à 16 miljoen gulden exact te berekenen doordat er een nieuwe arbeidsovereenkomst is afgesloten tussen CMC en de medische specialisten in loondienst”, aldus Martina. Ter vergelijking, het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) deed het met een budget van 135 miljoen gulden per jaar.
Het dagtarief voor verpleging is berekend op een bedrag van 1.541 gulden (niet 1.512 gulden, dat was eerder een communicatiefout van CMC, red.). Martina: ,,Waar het Sehos voorheen drie prijzen berekende voor drie klassen, is er in het CMC één tarief voor een verpleegdag. Hij legt ook uit dat er voorheen een verschil was in tarieven die het ziekenhuis in rekening bracht voor SVB-verzekerden en particuliere verzekerden. Maar dit verschil is nu geëlimineerd. ,,Vanaf 15 november geldt er één tarief voor SVB-verzekerden en particuliere verzekerden. Per behandeling - bijvoorbeeld een röntgenfoto of een operatie - is een tarief bepaald en daar komt nog 1,2 procent bij aan marge”, zo legt Martina nader uit.
Vooralsnog, zo bevestigt de SVB, worden de premies niet verhoogd. Overigens zou dat niet een besluit van de SVB zijn, maar van de regering. Op dit moment wordt voor de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) 13,6 procent betaald over het inkomen, waarvan 9,3 procent werkgeversaandeel is en 4,3 procent door de werknemer wordt betaald. Een gepensioneerde betaalt 6,5 procent en een zelfstandige 13,6 procent. In 2018 had de SVB aan premiebaten (inkomsten) voor BVZ ruim 286 miljoen gulden, meer dan in 2017 (ruim 283 miljoen gulden).
De hogere exploitatielasten worden volgens Martina en de SVB betaald door een verlaging in de kosten van medicijnen, van medisch specialisten, voor medische uitzendingen en een verlaging in laboratoriumkosten. Martina: ,,Uit al deze trajecten is na grondige analyse gebleken dat er 83 tot 88 miljoen gulden bespaard kan worden. Een deel van deze besparing zal dus gebruikt worden om de hogere exploitatiekosten van CMC te bekostigen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.