Klesch Group investeert in Isla-installaties en betaalt vaste en variabele canon
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Klesch Group zal, naast aanzienlijke investeringen van honderden miljoenen in de installaties van de raffinaderij, jaarlijks 15 miljoen dollar betalen aan erfpachtcanon voor het gebruik van de terreinen en ook per vat olie dat bij Bullenbaai wordt gebruikt voor opslag en overslag een ‘throughput fee’ van 15 dollarcent afdragen aan Refineria di Kòrsou (RdK).

F01 Klesch 1Dit laatste is naar verwachting op jaarbasis goed voor ruim 10 miljoen dollar. De bedragen worden bovendien jaarlijks geïndexeerd.
,,Er is dus veel meer gerealiseerd dan de symbolische waarde van 1 dollar”, aldus een zichtbaar verheugde premier Eugene Rhuggenaath. Samen met RdK-interim-directeur Marcelino ‘Chonky’ De Lannoy gaf de minister-president gisteravond tijdens een buitengewone persconferentie informatie over het akkoord dat afgelopen zondagmiddag met de Klesch Group werd getekend.
Het symbolische bedrag van 1 dollar is wel opgenomen in de verkoopakte, maar de daadwerkelijke betaling komt met de aanzienlijke investeringen van Klesch in de raffinaderij gedurende de komende jaren, aldus De Lannoy. ,,Om de akte er nu door te krijgen, moest er een betaling worden opgenomen. Daarvoor is het symbolische bedrag van 1 dollar neergelegd. Maar de investeringen worden gezien als de echte betaling.” De premier vult aan: ,,Het bedrag dat door Klesch gedurende de komende jaren wordt geïnvesteerd is veel meer dan de waarde die van de raffinaderij is vastgesteld.”
Het akkoord dat afgelopen zondag tussen RdK en de Klesch Group is getekend - de zogeheten Assets Purchase & Sales Agreement - is de eerste in een serie van drie. Op de plank liggen nog een akkoord tussen de regering en Klesch met betrekking tot fiscale zaken en een ‘transfer deed agreement’. De laatste twee akkoorden moeten in de komende maanden worden afgerond en getekend. Dan is de deal helemaal rond, waarop Klesch in het tweede kwartaal van 2020 de raffinaderij kan overnemen, aldus de interim-directeur van RdK.
De premier, de RdK-directeur en de Project Management Organization (PMO) - die belast was met de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor de raffinaderij - zijn tevreden en ‘trots met het bereikte resultaat’. Naast de investeringen en de jaarlijkse erfpachtbetalingen is er bij Bullenbaai iets voor elkaar gekregen wat nooit eerder het geval was: voor elke vat olie die bij de Bullenbaai-terminal aankomt en die wordt gebruikt voor opslag en overslag, wordt een ‘throughput fee’ geïnd die aan RdK wordt afgedragen. Daarnaast is voor het eerst ‘een strategisch doel bereikt’, waarmee minder terreinen ter beschikking wordt gesteld aan de nieuwe exploitant van de raffinaderij. ,,Dit betekent dat er nu terreinen vrij zullen komen voor RdK en het land waar andere economische activiteiten kunnen worden ontwikkeld”, aldus de minister-president. In totaal gaat het volgens De Lannoy om een gebied van 180 hectare. ,,Een deel van Bullenbaai blijft dus van onszelf. We krijgen 180 hectare extra aan ‘prime spot location’ om met andere investeerders additionele industrieën in de toekomst te ontwikkelen”, zo vertelt de RdK-directeur.
De Klesch Group heeft de intentie de volledige raffinaderij weer op te starten. Dit gebeurt gefaseerd. Hiervoor wordt nog aan het restartplan gewerkt. Zodra dit is afgerond, wordt ook duidelijk wat de totale investering in de installaties zal bedragen. Olie haalt de Klesch Group van de internationale markt, net zoals zij doet voor de Heide-raffinaderij in Duitsland. ,,Om de raffinaderij volledig op te starten, zoals de bedoeling is van Klesch, zullen er mensen nodig zijn”, zo antwoordt een lid van het PMO-team op de vraag wat er gebeurt met het personeel. En hoewel niet gegarandeerd kan worden dat alle huidige personeelsleden ook onder het bewind van de Klesch Group werkzaam zullen zijn bij de raffinaderij, benadrukt PMO: ,,Klesch zal genoeg mensen nodig hebben om de raffinaderij te opereren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).