AJJC stelt voorzichtig: Mogelijke daling jeugdcriminaliteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) vraagt zich af of zij voorzichtig kan stellen dat het beter gaat met de Curaçaose jongeren. jeugdcriminaliteitUit de cijfers in het onlangs gepresenteerde jaarverslag 2018 blijkt dat in dit jaar minder jongeren werden aangemeld die een delict hebben gepleegd en daarvoor zijn veroordeeld.
AJJC: ,,Vanaf 2014 heeft AJJC veel aandacht besteed aan preventie van jeugdcriminaliteit, door risicojongeren te begeleiden en risicogedrag aan te pakken. Tevens heeft AJJC de nadruk gelegd op een professionele aanpak en begeleiding van (first) offenders met als doel recidive te voorkomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of bovengenoemde stelling klopt en in hoeverre dit is bewerkstelligd door de inspanningen van AJJC.” Voor wat betreft de afdeling Jeugdreclassering werden in 2018, 145 nieuwe cliënten aangemeld en waren er 440 zaken in behandeling. Hoewel het aantal nieuwe aanmeldingen is gedaald, is er een toename van het aantal cliënten in behandeling. Dit komt volgens de organisatie omdat er vaak twee jaar proeftijd gegeven wordt, waarin de jongeren in een gedwongen kader begeleiding krijgen. Vanaf 2014 bezien, worden de meeste nieuwe cliënten aangemeld in 2016, te weten 211. Daarna daalt het aantal naar 208 (2017) en 148 (2018).
In 2017 wordt van 101 cliënten uitgelicht wat het delict is geweest en vergeleken met 100 gevallen in 2018. In 2017 spande het geweld (36) nog de kroon, gevolgd door diefstal (26) als meest voorkomende delicten, in 2018 draait dit om en komt diefstal (39) vaker voor dan geweld (31). Tussen 2017 en 2018 neemt het soort delicten af. In 2017 worden genoemd (exclusief ‘rest’-delicten): geweld (39), diefstal (26), vuurwapen (8), opium (5) en zeden (5). Terwijl het lijstje van 2018 meldt: diefstal (39), geweld (31), verkeer (16) en vuurwapen (14). Hier staat dus wel weer tegenover dat wapen-gerelateerde delicten zijn toegenomen tussen 2017 en 2018 van 8 naar 14 gevallen. AJJC legt nog uit: ,,Er is vaak een samenhang met druggebruik (marihuana). De oorzaak van delinquent gedrag ligt veelal in de slechte economische situatie van het gezin, gepaard gaande met een gebrek aan sociale vaardigheden en weerbaarheid. Er zijn jongeren die slachtoffers zijn van de omstandigheden waarin ze opgroeien. Daarnaast zijn er jongeren die kwetsbaar zijn voor negatieve invloeden van derden en andere factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Deze voornoemde omstandigheden spelen in sommige gevallen een zodanige rol dat dit als resultaat heeft dat de jongere een delict kan begaan. Jeugdreclassering focust niet alleen op de straf, maar zoekt altijd een balans tussen zorg en straf. De maatschappij ziet meestal het delict dat de jongere heeft gepleegd, maar niet de omstandigheden waaronder de jongere het delict heeft gepleegd. Jeugdreclassering bestaat juist om aandacht te besteden aan deze omstandigheden, zogenoemde risicofactoren, en de jongere dusdanig te begeleiden dat hij niet meer in contact komt met Justitie.”
De afdeling Jeugdreclassering van AJJC werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar oud in een gedwongen context. Elektronische Toezicht voor minderjarige verdachten en daders is een onderdeel van de Jeugdreclassering.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).