Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als nummerkantoren geen gebruik meer kunnen maken van een bankrekening, dan treft de maatregel direct Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK).

WNK,,Met alleen cashbetalingen gaan we dertig jaar terug in de tijd”, zegt directeur Javier Samson tegen het Antilliaans Dagblad.
De Maduro & Curiel’s Bank (MCB) heeft aangekondigd in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie te beëindigen met de rifero’s, zoals de nummerkantoren in de volksmond worden genoemd. Of de andere banken op het eiland eenzelfde beleid voeren is op dit moment niet duidelijk. Maar FWNK-directeur Samson houdt daar wel rekening mee, juist omdat dit gebeurt onder druk van de correspondentbanken in het buitenland waar de lokale banken een relatie mee hebben.
De stichting heeft namens de overheid onder andere de taak om de dagelijkse trekking van Wega di Number te organiseren, het waarborgfonds te beheren en te garanderen dat vergunninghouders voldoen aan de bestaande regel- en wetgeving. De nummerkantoren verkopen de loten en dragen het geld af aan FWNK. Samson: ,,Als de rifero’s geen bankrekening hebben dan wordt het betalingsverkeer met ons moeilijker en moeten we maatregelen nemen om afdrachten in contant geld te organiseren. De sector werkt dan weer helemaal op basis van cashgeld. Op die manier gaan we twintig, dertig jaar terug in de tijd. Dat willen we niet. De banken ook niet, maar die staan onder druk van de correspondentbanken.”
Fundashon Wega di Number Kòrsou heeft de kwestie besproken met alle banken en met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. ,,We begrijpen welk risico de banken lopen als we op de oude manier doorgaan. Het gaat om het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terroristische organisaties”, zegt Samson. ,,De sector moet maatregelen nemen. Maar dat neemt tijd.”
Wat de beste oplossing is om het leed voor de rifero’s te verzachten en toch te voldoen aan de aangescherpte internationale eisen, is nog de vraag. Volgens Samson wordt gedacht aan twee mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het risicoprofiel van nummerkantoren acceptabel is voor de lokale banken: de introductie van een door de overheid gecontroleerd transparant betalingssysteem waar alle rifero’s verplicht van gebruik moeten maken en de introductie van swipemachines in alle verkooppunten waardoor is te herleiden wie, wanneer, wat heeft betaald.
Op pagina 6
Weloverwogen besluit


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.