Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op het bankafschrift van het Criminaliteitsfonds (CF) stond eind oktober 2019 een bedrag van ruim 5,6 miljoen gulden. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) schriftelijk geantwoord op eerder in de Staten gestelde vragen over de begroting 2020.

CfondsGirigorie: ,,Tot en met 2016 kende het fonds een begroting van minimaal 1.140.000 gulden, dat opgenomen werd in de begrotingspost van Justitie. In 2016 werd dit bedrag aan het fonds uitgekeerd. Maar in 2018 werd er ingehouden op het bedrag van geïnde boetes over 2016 en 2017, nu het ministerie van Financiën bedragen aan het CF als voorschotten aanmerkt. Per begrotingsjaar 2017 wordt geld rechtstreeks uitgekeerd aan de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) ter dekking van de kosten van haar bedrijfsvoering. In feite kent het Criminaliteitsbestrijdingsfonds sinds 2016 geen structurele begroting. Financiering vanuit het fonds is afhankelijk van middelen die ad hoc worden gestort, zoals boetegelden die via het ministerie van Financiën achteraf worden gestort.”
De minister legt ook uit waarom er in 2019 en 2020 een daling is in toegekende projecten. ,,Tot en met 2018 werden alle ingediende verzoeken inhoudelijk beoordeeld ongeacht of er voldoende middelen in het fonds beschikbaar waren. Dit bracht met zich mee dat een eventueel goedgekeurd verzoek pas in uitvoering ging wanneer er middelen beschikbaar kwamen. Hiervan is begin 2019 afgestapt en wel mede om de reden dat de enige structurele bron van inkomsten via het Land (1.140.000 gulden, red.) bestemd werd voor de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en de inkomsten van het fonds sindsdien alleen afhankelijk zijn van eventuele stortingen van geïnde boetegelden - door het Openbaar Ministerie (OM) via het ministerie van Financiën - en inkomsten als gevolg van het afpakbeleid. De bedragen zijn vooraf niet bekend. Met de herbestemming van de structurele middelen via de landsbegroting per 2017 is het fonds afhankelijk van alleen ad hoc stortingen.”
In 2018 waren de inkomsten afkomstig van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (afgerond 466.000 gulden), een particuliere donatie (35.000 gulden), boetegelden in 2016 en 2017 (ruim 900.000 gulden) en uit Nederland ter medefinanciering van het project vergroten detentiecapaciteit voor illegalen (ruim 200.000 gulden). In totaal ruim 1,6 miljoen gulden.
Hoe het komt dat er op de bankrekening een bedrag van 5,6 miljoen staat, is niet duidelijk, want de minister geeft ook aan dat er tot en met 21 november 2019 niet in het fonds is bijgestort.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).