‘Overige personen waren sociaaleconomische vluchtelingen’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eén van de Venezolanen die uitgezet had moeten worden afgelopen zaterdag - er zijn uiteindelijk 89 personen op het vliegtuig gezet naar Venezuela - heeft zich beroepen op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en is uiteindelijk op Curaçao gebleven.
venezolaanHij zou gevaar lopen bij terugkeer in Venezuela gemarteld te worden. ,,Deze persoon is volgens ons beschermingsrecht niet uitgezet”, zo wordt gemeld in een bericht van het ministerie van Justitie.
,,Uit de gehouden interviews met betrokkenen kan geconcludeerd worden dat de rest van de personen sociaaleconomische vluchtelingen waren. Onze lokale wetgeving verleent geen verblijfsvergunning aan personen die om sociaaleconomische redenen ons land binnenkomen”, zo wordt vervolgd.
Voordat de Venezolanen het land werden uitgezet is hen elk individueel het proces uitgelegd, zowel mondeling als schriftelijk in een document. In totaal zijn uiteindelijk 29 vrouwen en 60 mannen uitgezet.
De regering weerlegt uitlatingen van advocaten en andere groeperingen dat het hier gaat om ‘collectieve uitzetting’. ,,Daarvan is sprake als er geen individuele gesprekken hebben plaatsgevonden”, zo wordt aangevoerd.
Het ministerie van Justitie stelt ook nog: ,,In de voorbije jaren is op Curaçao aan circa 8.000 Venezolanen een vergunning gegeven zodat zij zich legaal op het eiland konden vestigen. Dat is een bewijs dat wij vele buitenlanders met open armen ontvangen. Maar het kan niet zo zijn dat mensen die op illegale wijze het land binnenkomen worden beloond met een verblijfsvergunning.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).