Lof RvC voor Bob Traa die functie al na half jaar neerlegt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moet weer op zoek naar een nieuwe president. Bob Traa legt eind december, na slechts een half jaar het interim-presidentschap te hebben vervuld, zijn functie neer.
cbcsVolgens een persbericht van de CBCS heeft hij ‘vanwege persoonlijke omstandigheden zijn ontslag ingediend’. Zoals het Antilliaans Dagblad gisterochtend al berichtte was het personeel hier voor opgeroepen en werd men geïnformeerd over het vroegtijdige vertrek van Traa.
Een dag eerder heeft hij zijn ontslag schriftelijk meegedeeld aan de raad van commissarissen (RvC), die begin dit jaar verantwoordelijk was voor Traa’s aanstelling. De RvC had op 11 maart 2019 aan de minister van Financiën van Curaçao en de minister van Financiën van Sint Maarten de aanbeveling gedaan om Traa te benoemen tot president van de CBCS. Omdat beide regering niet binnen drie maanden overgingen tot benoeming, werd Traa door de RvC tijdelijk aangesteld.
In een persbericht van de CBCS, namens de raad van commissarissen, stelt de RvC de beslissing van Traa te betreuren maar te respecteren. De raad spreekt zelfs vol lof: ,,De heer Traa heeft in de korte tijd dat hij de functie van president van de CBCS vervulde veel voor de Bank betekent. Zo heeft de heer Traa vanwege zijn brede kennis en ervaring meer inhoud gegeven aan de uitwerking van macro-economische vraagstukken met specifieke aandacht voor de bijzonderheden van elk der landen Curaçao en Sint Maarten.”
Ook zijn werkwijze wordt door de RvC gewaardeerd: ,,Door zijn managementstijl wist hij collega’s van de verschillende disciplines samen te brengen en te betrekken in het besluitvormingsproces. Hij wist goed om te gaan met de vele uitdagingen waar de Bank voor staat. Hij ging op een vriendelijke wijze en met respect met de collega’s om.” De RvC wenst Traa ‘veel succes in zijn verdere loopbaan’.
Zelf liet hij zich gisterochtend tegenover de CBCS-werknemers in nogal bittere bewoordingen uit: hij had graag verandering willen realiseren, maar stelt in plaats daarvan het label van ‘disruptor’ opgeplakt te hebben gekregen. Traa heeft de afgelopen maanden - hij trad aan op 13 juni - geconstateerd dat er verdeeldheid bestaat op bestuurlijk niveau. In werkelijkheid speelt zeker ook mee dat Traa zichzelf in een zeer moeilijk positie heeft gemanoeuvreerd met zijn onhandige en zelfs omstreden optreden inzake Ennia en Girobank.
Over zijn opvolging wordt op een later tijdstip gecommuniceerd. Voor Traa was directeur-secretaris Leila Matroos-Lasten president ad interim. Zij trad eind 2017 samen met financieel-economische directeur José Jardim aan.
De RvC bestaat uit Etienne Ys (voorzitter), Jeanette Hagen, Rignaal ‘Jean’ Francisca, Julian Lopez Ramirez (op voordracht van Curaçao), Dennis Richardson, Ajamu Baly en Ahmed Bell (voorgedragen door Sint Maarten).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.