Veroordeeld tot hoofdelijke aansprakelijkheid: 4,4 miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen van overheidsgerelateerde entiteiten - overheids-nv’s en overheidsstichtingen - zijn extra gewaarschuwd.

hofjustitie Er ligt sinds deze week een ‘baanbrekend vonnis’ tegen twee voormalige bestuursleden van Stichting Buro Ziektekostenvoorziening (in liquidatie) die hen pijn doet.
In een zaak van deze stichting - ook bekend van de ‘Mondkapjesaffaire’, waarin oud-minister Jacinta Constancia (MFK) in eerste aanleg strafrechtelijk is veroordeeld - tegen twee voormalige bestuursleden, moeten laatstgenoemden ruim 4,4 miljoen gulden betalen, vermeerderd met wettelijke rente plus proceskosten van de stichting van bijna 21.000 gulden.
Het gaat hier om de oud-voorzitter Alli Abdala en ex-secretaris Milton Yarzagaray. Zij waren samen met de toenmalige advocaat Marius Römer en Ivan Asjes op 4 mei 2011 tot het bestuur van BZV toegetreden en hun bestuurstermijn eindigde exact twee jaar later op 4 mei 2013.
De stichting heeft tegen Abdala en Yarzagaray verschillende aangiftes gedaan vanwege vermoedens van financiële onregelmatigheden. En in de civiele procedure werd wegens toerekenbaar tekortschieten in het vervullen van hun bestuursfuncties, het zich schuldig maken aan wanbeheer, hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door hen veroorzaakte schade een vergoeding gevorderd van ruim 7 miljoen.
In een uitgebreid vonnis komt het gerecht tot het oordeel dat daarvan dus ruim 4,4 miljoen wordt toegewezen. Het vonnis luidt dat Abdala en Yarzagaray ‘hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling’. Ieder dus tot 2,2 miljoen. De rechter oordeelt snoeihard: ,,Aansprakelijkheid is aan de orde indien geen redelijk denkend bestuurder - onder dezelfde omstandigheden - aldus gehandeld zou hebben.”
De winnende advocaat, Mirto Murray van stichting BZV, zegt tegenover het Antilliaans Dagblad: ,,Deze baanbrekende uitspraak, na de uitspraak in de Enquêteprocedure van de overheids-nv’s, behelst wellicht de grootse waarschuwing voor (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen. Het komt namelijk zelden voor dat personen die deze functies bekleden of hebben bekleed ook daadwerkelijk door de entiteiten aansprakelijk worden gesteld. Vanaf nu telt eenieder die die functies bekleedt of anderszins ambieert als gewaarschuwd mens.”
Het vonnis laat zien dat Abdala en Yarzagaray en het toenmalige bestuur hebben gesmeten met gemeenschapsgeld, in een periode dat bekend was dat BZV zou worden geïntegreerd in de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Extern, zoals aan eenmanszaak Li Mei Wie voor de koop van 40.000 mondkapjes - die zijn betaald maar nooit zijn geleverd - voor 366.000 gulden, en ook verschillende opdrachten aan Accountantskantoor Jourdain voor bijna 2,9 miljoen.
Binnen het bestuur was Yarzagaray belast met het project ‘Integratie SBZV/SVB’ en genoot in dat verband een vergoeding van 15.000 gulden per maand, wat per 1 juni 2012 werd opgetrokken naar een honorarium van 24.000 per maand omdat de secretaris Yarzagaray werd belast met de leiding van de stichting.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).