Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het niet verhogen van de bezoldiging van ambtenaren (de loonstop) gedurende 2020-2023 zal bijdragen aan besparingen voor de overheid op personele kosten van 15,2 miljoen gulden in 2020, 27,5 miljoen in 2021, 40,8 miljoen in 2022 en 55,8 miljoen in 2023, opgeteld 139,3 miljoen gulden.
konketDit staat in (een verbeterde optelsom in) de Startnotitie die aan de maatregelen ten grondslag ligt, opgesteld door de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Armin Konket (MAN). Om de maatregelen te kunnen doorvoeren is een ‘Landsverordening buitenwerkingstelling loontreden’ nodig.
Hoewel in de notitie gesproken wordt van een periode van vier jaar worden alleen drie jaren van bezuiniging genoemd. Uitgelegd wordt waarom de maatregelen nodig zijn: ,,In maart van dit jaar werd een commissie ingesteld om een doorlichting van de begroting van 2019-2022 te doen, die een rapport genaamd ‘rapport Commissie Begrotingsdoorlichting 2019-2022’ heeft uitgebracht. De commissie heeft de regering onder anderen in overweging gegeven om op korte termijn de uitbetaling van de loontrede, indexering en 3 procent-uitkering op te schorten c.q. stop te zetten. De commissie heeft namelijk een berekening gedaan van de besparingen die deze opschorting van 2019-2023 oplevert. Het gaat om miljoenen guldens. Om dit te kunnen bewerkstelligen dient de buitenwerkingstelling van de toekenning van loontreden aan overheidsdienaren bij Landsverordening te worden vastgesteld. Aangezien de toekenning van de 3 procent-uitkering en de indexering niet wettelijk zijn vastgesteld behoeft de opschorting hiervan niet bij wet te worden geregeld.”
In de notitie wordt uitgelegd dat het belangrijk is draagvlak te hebben voor de maatregelen en dat zowel interne als externe stakeholders bij dit traject betrokken moeten worden, zoals de Raad van Ministers, de secretaris-generaal van alle ministeries, de leidinggevenden en medewerkers.
Ook extern is draagvlak nodig. Onder andere moet binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) overleg worden gepleegd tussen de vakbonden en de regering. Volgens Konket heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden omdat de geplande vergadering hierover werd geschorst.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).