* Staten na bezoek aan raffinaderij behoefte aan meer info
* Isla met budget van 110 miljoen tot eind 2019
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens het bezoek van de Statenleden heeft Refineria Isla/PdVSA zich maandag gepresenteerd als de ideale optie-B voor de exploitatie van de raffinaderij na 31 december.

pdvsaRegeringspartij PAR is niet overtuigd. Oppositiepartij MFK is in principe pro Isla, maar wil eerst dat de regering met de billen bloot gaat wat betreft haar voorkeur voor de Klesch Group als exclusieve onderhandelingspartner.
Uit beide hoeken klinkt de behoefte aan meer informatie. Voor MFK is dat vooral om de keuze voor het verder gaan met Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, te onderbouwen met feiten. ,,Maar we zijn niet pro ten koste van alles”, benadrukt MFK-Statenlid Jacinta Constancia tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Sowieso moeten in een nieuwe overeenkomst betere afspraken worden gemaakt over onderhoud, milieu en hygiëne. Het gaat ons om het verzekeren van de continuïteit. Dat kan ook met de Klesch Group, als dat inderdaad een betere partij blijkt te zijn.”
De PAR-fractie vraagt zich af hoe de Venezolaanse exploitant de beloftes denkt te kunnen waarmaken. De onderbouwing van de bewering dat Refineria Isla wil en kan blijven en een goede optie-B is, is te veel gebaseerd op aannames en ‘black boxes’, zegt PAR-Statenlid Stephen Walroud desgevraagd. Hij vraagt zich af hoe de businesscase eruitziet van PdVSA. ,,Je zegt als multinational zonder noemenswaardige productie toch aan je verplichtingen naar werknemers en de Curaçaose overheid te kunnen voldoen. Hoe maak je dan winst? Waarom wil je dat? Het lijkt niet logisch.” De presentatie van de Isla-directie heeft vooral vragen opgeroepen bij de Statenleden van coalitiepartij PAR. ,,Hoe denkt Refineria Isla straks aan grondstoffen te komen en op welke manier lukt het dan de eindproducten te verkopen? Op welke markt?” zegt Walroud.
De Venezolaanse exploitant heeft aan de Statenleden uitgelegd dat er een budget van 110 miljoen gulden beschikbaar is om tot het eind van het jaar aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Het gaat dan volgens Walroud om de afvloeiingsregeling voor een kleine duizend medewerkers, maar ook om bijvoorbeeld bonussen. Maar dat bedrag is deels gebaseerd op uitstaande schulden bij Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK). RdK is eigenaar van de raffinaderij en Curoil is distributeur van brandstofproducten. Walroud: ,,Men heeft niet gezegd hoe groot die schuld is, maar die 110 miljoen is op dit moment dus niet volledig van Refineria Isla.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).