Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Dierenbescherming Curaçao die zich al 71 jaar inzet voor het welzijn van dieren op Curaçao, werkt officieel vanaf 11 november 2019 samen met Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF). Dat is bekendgemaakt door Gregory Berry, voorzitter van de Dierenbescherming en Maarten Jan Reijnders, voorzitter van KDRF.
fusie,,De twee stichtingen streven hetzelfde doel na, namelijk het vinden van een duurzame oplossing voor de (zwerf)hondenproblematiek door grootschalige sterilisatie/castratie-acties, alsook educatie en bewustwordingscampagnes. Waar de gezaghebbende Dierenbescherming het dierenasiel beheert en als eerste aanspreekpunt dient voor dieren in nood, beschikt KDRF over een internationaal netwerk van donateurs, dat de nodige investeringen bij de Dierenbescherming mogelijk maakt. Zo heeft KDRF al jarenlang een uitstekende samenwerking met de Nederlandse Stichting DierenLot, die alle donaties voor KDRF administreert en verantwoordt”, zo wordt nader uitgelegd.
Als een van de eerste gezamenlijke acties zullen de sterilisatieruimtes van de Dierenbescherming uitgebreid worden. ,,Zodra deze basisaanpassingen zijn afgerond, wordt de frequentie van de grootschalige sterilisatie- en castratie-acties verder opgevoerd. Ook zullen de stichtingen in de toekomst samen gaan zorgen voor een betere klachteninspectie en een efficiëntere opvang en ter adoptiestelling. Op termijn moeten al deze activiteiten ertoe leiden dat er minder honden in slechte omstandigheden worden geboren en dat meer honden een goed en gezond leven krijgen”, aldus de organisaties.
De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst waarin een degelijke en betrouwbare financiële verantwoording centraal staat. Op basis van de overeenkomst zullen deskundigen alle financiële handelingen nauwgezet beheren. Een onafhankelijke accountant controleert de jaarrekeningen van de Dierenbescherming en deze worden op de website van de stichting gepubliceerd. Zo zullen ook door een onafhankelijke accountant bij KDRF de ontvangen donaties ten behoeve van de Dierenbescherming gecontroleerd worden.
KDRF heeft in de afgelopen twee jaar meer dan 200 honden geholpen. Besloten is om in het vervolg de naam Kluivert Dog Rescue Foundation te gaan gebruiken in plaats van Kluivert Dog Rescue Center. Een derde verandering is dat een nieuw bestuur is aangetreden bij KDRF. Naast voorzitter Maarten Jan Reijnders - in Nederland bekend als oprichter en grootaandeelhouder van eHealth Ventures Group - is Roland Beunis, mede-eigenaar van de Trustmoore-groep, als penningmeester tot het bestuur toegetreden. Dierenarts Bob Carrière, practice manager van 40 Carrière Sterklinieken in Nederland, bekleedt de functie van secretaris. ,,Met zijn komst is de KDRF een flinke dosis medische kennis en ervaring rijker”, aldus de stichtingen. Oprichter en naamgever van de stichting Rossana Kluivert is algemeen bestuurslid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).