Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Grupo di hòmbernan balente is door minister Quincy Girigorie van Justitie uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Nationaal Plan inzake Relationeel Geweld en geweld tegen kinderen.

protestDe groep bestaande uit 20 mannen heeft afgelopen zondag tijdens de protestmars tegen geweld tegen vrouwen een manifest aan de minister overhandigd waarin verzocht wordt het plan uit te voeren, omdat de groep vindt dat actie te lang op zich laat wachten.
,,Vandaag gaan we met verschillende ngo’s, waaronder Grupo di hòmbernan balente en Aliansa, discussiëren over het Nationaal Plan tijdens een parlementaire vergadering. Samen gaan we de toekomst bepalen”, aldus Girigorie tegenover deze krant.
Zo’n 500 man trok zondag massaal naar Otrobanda om te protesteren tegen misbruik en geweld tegen vrouwen. Dit op initiatief van Ritzel Godfried namens Grupo di hòmbernan balente naar aanleiding van twee onlangs gepleegde moorden op vrouwen door hun ex-partner. Vanaf Plasa Hariri ging men met protestborden naar het Brionplein.
Het protest werd gesteund door 21 organisaties die onder Aliansa - een pressiegroep die zich inzet tegen onder meer huiselijk geweld - vallen. Jeanne Henriquez, voorzitter van Aliansa, vertelt tegenover het Antilliaans Dagblad dat de groep eerst van plan was een eigen protestmars te organiseren, ‘maar toen we hoorden dat de mannengroep een mars organiseerde, hebben we besloten om ons aan te sluiten bij hun mars, omdat het nog nooit is voorgekomen dat een grote groep mannen zich publiekelijk uitspreekt over de rechten van vrouwen’. ,,Dit wilden we ondersteunen.”
Statenleden Elsa Rozendal en Yves Schoop (beiden MAN), en ministers Hensley Koeiman (SOAW), Quincy Girigorie (Justitie) en oud-minister Steven Martina (MEO) namen ook deel aan het protest.
Ronny Cornelis, hoofd van de Inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling, en medeorganisator van het protest benadrukt dat ‘momenteel alles staat opgenomen in het Nationaal Plan, maar er niets wordt uitgevoerd in de praktijk’. Het protest van zondag was dan ook het ‘topje van de ijsberg’. We zijn blij dat minister Girigorie positief heeft gereageerd”, aldus Cornelis.
Hij laat tevens weten dat Grupo di hòmbernan balente officieel heeft besloten een stichting op te richten waarin de mannen gericht gaan werken om deze problematiek zo veel mogelijk uit de wereld te helpen. ,,Vanaf volgend jaar zijn we van plan om namens de stichting scholen en buurtcentra te bezoeken en informatiemiddagen te organiseren over geweld tegen vrouwen. Kinderen moeten worden opgevoed met respect en liefde naar elkaar toe om te voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden van geweld.” De groep wil een statement maken naar elke machoman en laten weten dat ook mannen het niet correct vinden dat een macho denkt over het leven te kunnen beschikken van een vrouw.
Girigorie zegt dat de vergadering van vandaag geen relatie heeft met de protestmars. ,,Voordat de mars plaatsvond, zat ik aan tafel met enkele ngo’s, onder andere Carfa, Aliansa en MUA. Die vergadering betrof het interne onderzoek rond de gebeurtenis van 22 oktober 2019, maar ook de stand van zaken met betrekking tot het Nationaal Plan. Tijdens dat gesprek is verzocht om de vaste commissie van het Nationaal Plan bijeen te roepen om de stand van zaken van het plan te bespreken en daarna te bepalen ‘hoe verder’. Dat heb ik aan het eind van de mars ook aangegeven”, aldus Girigorie.
Ritzel Godfried kon de krant gisteren niet te woord staan om persoonlijke redenen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).