Regering met diepgaande analyse voor sneller herstel economie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçaose regering laat een diepgaande analyse uitvoeren van de huidige situatie van het eiland op financieel, sociaal en economisch gebied en dient vervolgens op basis van de uitkomst hiervan een gericht verzoek voor bijstand in bij Nederland.

RhuggenaathHierbij moet gedacht worden aan hulp van bijvoorbeeld de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om een snellere ommekeer van de precaire situatie waar het land zich momenteel in bevindt, te realiseren.
Dat laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vanuit Nederland tegenover het Antilliaans Dagblad weten. De minister-president wil een complete transformatie en modernisering van de economie tot stand brengen, die tot duurzaam herstel moet leiden. ,,De economie moet worden hervormd; er moeten nieuwe sectoren worden gecreëerd, nieuw beleid en nieuwe initiatieven. Ik heb al eerder met de Wereldbank gesproken over de groeistrategie. Ze hebben toen aangegeven bijstand te willen verlenen op het gebied van economische hervormingen, armoedebestrijding en werkgelegenheid.”
De minister-president reisde zondag af naar Nederland om samen met minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) en minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur een bewindsliedenoverleg te voeren met de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra en minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ,,Tijdens het gesprek is uitgebreid gesproken over de situatie van het land en alle risico’s waar het mee geconfronteerd wordt”, zo vertelt Rhuggenaath. ,,Er is gesproken over de Isla-raffinaderij en wat er gaat gebeuren als het niet zou lukken met de Klesch Group en er geen continuïteit van de raffinaderij kan worden gegarandeerd. Er is in dit kader onder andere gesproken over de gevolgen hiervan voor de economie en de werkgelegenheid.” Het onderwerp over de additionele lening voor het nieuwe ziekenhuis stond ook op de agenda, maar is volgens de premier niet uitgebreid besproken. ,,Dat proces loopt al via het College financieel toezicht, dat een advies hierover moet geven.”
Wat wel uitgebreid aan bod is gekomen, zijn de risico’s voor wat betreft de openbare financiën en wat er gedaan moet worden om uit de economische stagnatie te komen. ,,De groeistrategie en het groeiakkoord worden al uitgevoerd. Maar we moeten gaan kijken of de acties die we nu nemen wel voldoende zijn en snel genoeg voor de ommekeer zullen zorgen die we zo hard nodig hebben”, zo geeft de premier aan. Aan het einde van de vergadering met Knops en Hoekstra is daarom geconcludeerd dat een diepgaandere analyse vereist is. ,,En op basis van deze analyse wordt gerichte hulp ingeschakeld. We hebben zelf onvoldoende capaciteit op Curaçao om op korte tijd met de nodige hervormingen te komen, laat staan om deze te implementeren om het gewenste resultaat te krijgen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.