Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na de opening van Curaçao Medical Center (CMC) op 15 november is het nieuwe ziekenhuis zo goed als zeker niet klaar.

cmcMaar als er noodmaatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van patiënten te garanderen, kan dat op kosten van bouwer Ballast Nedam International.
Dat blijkt uit een brief van 18 oktober van bouwprojectmanager AT Osborne aan stichting Sona, HNO Vastgoed en Beheer en HNO Transitie en Exploitatie. Directeuren Marcel van Rosmalen en Wim Hoosemans constateren dat verschillende onderdelen van het gebouw nog niet voldoen aan de eisen en een hoog risico vormen voor het functioneren van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische verdeelkasten, medische aarding, de aansluiting van medische gassen en het interlock-systeem dat toegang geeft tot het gebouw en onder andere operatiekamers en de spoedeisende hulp. Extra kritiek zijn de brandmeld- en sprinklerinstallaties. ‘Zonder goedkeuring, geen opening’, stelt het Nederlandse bedrijf dat de kwaliteit van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda bewaakt. Ook de bliksembeveiliging blijkt nog roet in het eten te kunnen gooien. Een nieuw systeem is ‘in ontwikkeling’, maar ‘de oude is nodig voor de verzekering’. ,,Zonder goedkeuring geen verzekering en geen opening.”
In een brief van 4 oktober gericht aan Stichting Sona, met kopieën naar HNO en Ballast Nedam International, uit Hoosemans al zijn zorgen over de installaties op de operatiekamers. Hoosemans constateert onder andere dat er ‘een onverklaarbare instabiliteit is in de drukregeling van de OK’s’. Hierdoor ontstaat het risico ‘dat lucht van vuile naar schone gebieden stroomt’. Medische gaskasten zijn verkeerd aangesloten waardoor bewaking van de druk niet mogelijk is en schuifdeuren gaan of niet open of juist te langzaam. ,,Om te voorkomen dat het gehele OK-complex en de OK-klasse 2 niet gereed zijn op 15 november, adviseren wij nadere afspraken en beheersmaatregelen voor deze belangrijke ruimtes”, aldus Hoosemans.
Van Rosmalen en Hoosemans verwachtten ook op 18 oktober nog dat ‘pas in de eerste twee weken van november (mogelijk) helder wordt of het gebouw verantwoord in gebruik kan worden genomen, of dat er een aantal beheersmaatregelen moeten worden getroffen’. AT Osborne - dat op basis van inspectietesten van het gebouw en steekproeven (site acceptance-testen en site integratie-testen) de kwaliteit van het ontwerp en de bouw van HNO veiligstelt - zet vraagtekens bij het feit dat de opleveringsdatum van het HNO-gebouw een maand naar voren is geschoven, van 15 december naar 15 november. Want als het ziekenhuis onder de naam Curaçao Medical Center die dag de deuren opent voor patiënten zullen daarna nog veel werkzaamheden moeten worden afgerond.
Volgens AT Osborne vraagt Ballast Nedam International (BNI) aan HNO om op 15 november het gebouw contractueel te aanvaarden ‘zoals het er begin november bij staat’. ,,Alle openstaande werkzaamheden worden vanaf dat moment beschouwd als klein gebrek.” De bouwprojectmanager benadrukt dat als onderdelen die de patiëntveiligheid raken voor de openingsdatum niet door de testen zijn gekomen, uitstel geen optie is. ,,Dan kunnen op kosten van BNI noodmaatregelen genomen worden.”
HNO Transitie en Exploitatie, HNO Vastgoed en Beheer en CMC zouden door de bouwer onder druk zijn gezet om het gebouw op 15 november over te dragen van Ballast via Sona aan HNO. Ballast zou patiëntenzorg niet toestaan zolang dat niet is gebeurd en een en ander in een nieuwe concept-vaststellingsovereenkomst heeft opgenomen.
Gilbert Martina, directeur HNO Transitie en Exploitatie, bevestigt dat AT Osborne als bewaker van het management van de bouw ‘verbeterpunten heeft gesignaleerd’. ,,Het corrigeren daarvan is een continu proces. De randvoorwaarde voor het CMC-bestuur is een veilige overgang, zowel voor de patiënt als de medewerker. Daaraan worden geen concessies gedaan.” Martina zegt dat Ballast Nedam, Sona en HNO nog in gesprek zijn over ‘de wijze waarop het gebouw aanvaard zal worden’. ,,Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de inspectie, na een objectief en onafhankelijke validatie van alle medische ruimtes, om een uitspraak te doen over de patiëntveiligheid en de opening van CMC.” Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur verwijst ook naar de Inspectie voor de Volksgezondheid wat betreft een ‘go of no go’. Alle partijen houden volgens Camelia-Römer nog steeds de datum van 15 november aan. De inspectie zal enkele dagen tot een week voor de openingsdatum al dan niet groen licht geven. Een team is wekelijks in het ziekenhuis om de situatie te beoordelen en voert overleg met de directie van CMC.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.