Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) en Isla zijn onlangs - in het kader van het eerdere conservatoir beslag door RdK - tot een akkoord gekomen. Dit akkoord moet volgens de regering bijdragen aan de rust en stabiliteit die juist in deze transitieperiode zo noodzakelijk is en ‘waardoor de raffinaderij spoedig weer kan gaan draaien’.
akkoordEen belangrijk onderdeel van dit akkoord is dat het derdenbeslag dat RdK op gelden van Aqualectra die bestemd waren voor Isla had gelegd, wordt opgeheven. ,,Zo kan de Isla haar verplichtingen nakomen voor wat betreft het huidige contract met RdK, maar ook voor wat betreft derden, met name haar werknemers”, aldus de regering. ,,RdK kan zich op zijn beurt concentreren op het proces waarbij gezocht wordt naar een toekomstige partner voor de raffinaderij, nadat het huidige contract met PdVSA eind dit jaar afloopt en een eventuele harmonieuze transitie moet plaatsvinden.”
Het akkoord tussen RdK en Isla is volgens de regering het resultaat van ‘de serieuze benadering van de betrokken partijen om de urgentie van de ontstane situatie te erkennen en de volwassenheid om samen te zitten en tot een oplossing te komen’. ,,Op initiatief van premier Eugene Rhuggenaath, begeleid door minister Quincy Girigorie en minister Giselle Mc William, heeft de regering een actieve rol genomen in het proces om op korte termijn met een duurzame oplossing te komen. Ook moet in dit kader de constructieve houding van de vakbonden Apri en PWFC om samen tot een akkoord te komen, worden toegejuicht”, zo luidt de officiële verklaring van de regering.
Toen het derdenbeslag van RdK op gelden bestemd voor Isla eerder deze maand bekend werd, legde het Isla-personeel het werk neer uit vrees dat hun salaris door de beslaglegging niet kon worden uitbetaald. Apri en PWFC hebben toen namens het personeel een tweetal eisen neergelegd bij de regering: om het derdenbeslag op te heffen en te voorkomen dat RdK in de toekomst weer een soortgelijk beslag zou leggen. De bonden wilden dat er een protocol werd samengesteld over hoe partijen in de toekomst hiermee om zouden gaan. Girigorie beloofde in zijn hoedanigheid van waarnemend premier dat er zo’n protocol zou komen en gaf in een brief aan de bonden aan dat betrokken partijen het protocol moesten formaliseren om de continuïteit te garanderen. De regering moet dit traject als aandeelhouder leiden. ,,Op deze wijze garandeert de regering dat we samen ons uiterste best zullen doen om dit traject van transitie in rust af te ronden en te voorkomen dat welke beslissing dan ook het functioneren van onze raffinaderij kan verstoren”, aldus Girigorie eerder in zijn brief aan de bonden.
,,Dit protocol moet als voorbeeld dienen van hoe partijen de komende periode op een volwassen wijze en op basis van wederzijds respect met elkaar moeten omgaan. De regering vertrouwt erop dat alle partijen het protocol in belang van de gehele Curaçaose samenleving, maar met name de werknemers van de raffinaderij, zullen naleven”, aldus de regering nu.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.