Afgezette bestuursleden beginnen nieuw kort geding
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met de goedkeuring van nieuwe bestuursleden van credit union ACU, is de rust in de top van Curaçaos grootste algemene spaar- en kredietcoöperatie grotendeels teruggekeerd.

acu2Eerder ging het om Fernando Jonis en nu ook George Curiel en Richard Hanst. Zij werden in juli naar voren geschoven tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering en nu heeft toezichthouder de Centrale Bank CBCS de benoeming ook goedgekeurd.
Er spelen nog wel bepaalde issues. Zo hebben de zes eisers - het merendeel afgezette ex-bestuursleden - na hun verlies vorige maand een nieuwe rechtszaak aanhangig gemaakt; dit keer niet mét ACU maar tégen ACU.
Het bestuur bestaat momenteel uit drie nieuwe onlangs door de Centrale Bank goed bevonden leden - Jonis, Curiel en Hanst; voorgedragen door de raad van toezicht (RvT) - en twee bestaande bestuursleden: Lennox Calmes en Maida Cijntje. De twee laatstgenoemden maken echter ook deel uit van de zes eisers, waarmee Calmes en Cijntje als privépersoon procederen tegen de ACU, waar zij zelf het bestuur van vormen.
De verwarring wordt vergroot doordat twee eveneens voormalige bestuursleden, Peggy Isenia en Myladi Carti, hun eerder door henzelf ingediende ontslag onlangs hebben ingetrokken en weer zitting willen nemen in het bestuur. Dat laatste zou echter op basis van de statuten niet (zomaar) kunnen. Bovendien horen zij bij de bestuursleden die door de algemene ledenvergadering waren afgezet.
ACU kreeg intussen een oproeping voor een nieuw kort geding, dat gepland staat voor 21 november. Die zaak is aanhangig gemaakt door Angelo Davelaar (ex-voorzitter), Anthony Kranwinkel, Carti, Isenia, Calmes en Cijntje.
De gedaagden de vorige keer waren de leden van de raad van toezicht (RvT): Elsirha Isenia-Scope (voorzitter), Crescel Cijntje, David Brug, Jonis, Curiel en Hanst. De laatste drie hebben goedkeuring van de Centrale Bank en werden aangesteld in verband met het veiligstellen van de continuïteit van ACU.
Het ‘goed functioneren van ACU is in het geding’, merkte de rechter in zijn vonnis van vorige maand op. ACU is een coöperatie die haar leden in staat stelt geld te sparen en te lenen. ACU heeft op het moment ongeveer 30.000 leden. De financiële instelling heeft een bestuur en een raad van toezicht (RvT). Nadat de RvT eerst weigerde het bestuur over 2018 decharge te verlenen, en bestuursvoorzitter Davelaar de vergadering schorste, nam de raad het heft in eigen handen met het oproepen van een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV), waar toen op voorstel van een lid het bestuur werd weggestemd.
Het is al enige tijd onrustig bij ACU. Vanaf 2015 hebben bij verschillende gelegenheden de Centrale Bank en de eigen interne auditdienst (IAD) van ACU zorgen geuit over de bedrijfsvoering en de governance van ACU. Aan alle vorderingen van Davelaar en overige ex-bestuursleden ligt het standpunt ten grondslag dat de besluiten genomen tijdens de BALV van 21 juli niet rechtsgeldig zouden zijn. Op die dag werden Davelaar, Kranwinkel, Isenia en Carti - eisers - ontslagen. De overige eisers, Calmes en Cijntje, zijn bestuursleden.
Volgens het vonnis van 25 september werd na de afzetting het ACU-bestuur gevormd door de personen die op 21 juli door de ledenvergadering - zij het, blijkens de notulen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank - tijdelijk zijn benoemd, namelijk Calmes, Cijntje (eisers), Curiel, Hanst, Jonis en Richard Britt (gedaagden). Laatstgenoemde heeft zich enige tijd terug teruggetrokken.
De bedoeling is nog altijd dat op zo kort mogelijke termijn nieuwe verkiezingen worden georganiseerd en opvolging kan worden gegeven aan de instructies van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).