Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Direct na de moord op de 25-jarige Dayanira Marcela Angelista Eisden afgelopen dinsdag heeft minister van Justitie Quincy Girigorie een intern onderzoek ingelast om na te gaan of er binnen het korps is gefaald wat betreft de te volgen procedure in zo’n geval. Voorlopige bevindingen wijzen uit dat de politie juist heeft gehandeld.

kpcDat heeft de minister tijdens een persconferentie aangegeven. Girigorie liet weten dat binnen het Korps Politie Curaçao (KPC) sinds de crime passionele in Santa Rosa vorig jaar, waarbij een vrouw is overleden, een draaiboek is geïmplementeerd over hoe de politie dient te handelen in een soortgelijk geval. ,,De politie werd toen verweten niet voldoende te hebben gedaan om de moord te voorkomen”, aldus Girigorie. ,,We hebben toen een aantal processen geëvalueerd en zijn met een nieuw draaiboek gekomen.”
In dit draaiboek zijn twee belangrijke stappen opgenomen: er dient meteen naar de verdachte te worden gezocht en zolang de verdachte niet is gevonden, moet het slachtoffer middels Stichting Slachtofferhulp een veilige schuilplaats worden aangeboden. Beide stappen zijn in het geval van het slachtoffer van afgelopen dinsdag genomen, zo garandeert Girigorie.
Waarnemend korpschef Raymond Ellis legde uit dat de politie op de hoogte was van de bedreigende situatie waarin het slachtoffer verkeerde. ,,Het slachtoffer was zondag naar het politiebureau gekomen om aangifte te doen. We hebben alles gedaan om het een en ander te voorkomen. We hebben Slachtofferhulp benaderd om het slachtoffer op een veilige plaats onder te brengen, maar ze weigerde. Ondertussen hebben we verder gezocht naar de verdachte. We hebben gedaan wat we konden doen. Helaas heeft de moord toch plaatsgevonden.”
Op de vraag of de politie toch niet meer heeft kunnen doen om de moord te voorkomen, weidt Ellis uit over de stappen die de politie in zo’n geval dient te nemen. ,,Direct na mishandeling of moord of enige andere vorm van misdaad, is er een momentum dat ‘binnen heterdaad’ wordt genoemd. Binnen dat momentum heeft de politie in dit specifieke geval zondag naar de dader gezocht, maar hem niet gevonden. Wanneer het te lang duurt en het nog niet is gelukt de verdachte op te sporen, is toestemming van het Openbaar Ministerie vereist om de verdachte ‘buiten heterdaad’ aan te houden. Die toestemming hebben we gekregen en we hebben verder gezocht, maar hebben hem niet kunnen vinden”, aldus de waarnemend politiechef.
Ook Girigorie beaamt dat de politie - volgens voorlopige bevindingen - haar werk heeft gedaan. ,,Het draaiboek geeft aan dat het slachtoffer - zodra je merkt dat tijd verstrijkt en de verdachte niet is aangehouden - een veilige plek wordt aangeboden om haar te beschermen. Dat is ook gebeurd.” En: ,,Tot nu toe wijst alles erop dat het draaiboek is gevolgd.”
Zondag deed het slachtoffer aangifte en dinsdag werd zij voor de ogen van haar kinderen doodgeschoten. De verdachte is na de schietpartij met de auto gevlucht, maar werd minder dan een uur later in de omgeving van Rancho aangehouden. Het gaat om de 46-jarige man H.R. Hij is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hechtenis heeft bevolen in afwachting van nader onderzoek. Gisteren heeft de rechter-commissaris zijn hechtenis goed bevonden en is zijn hechtenis verlengd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.