Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, tevens portefeuillehouder Klimaat, Frans Timmermans, gesproken en het verzoek ingediend of ook de Landen en Gebieden Overzee (LGO) bij de ‘Green Deal’ kunnen aansluiten.

greendealDat heeft Rhuggenaath deze week in zijn verslag over zijn bezoek aan de Association of the Overseas Countries and Territories (Octa) - waar hij voorzitter van is - aangegeven. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, ‘biobased economy’, bouw en voedsel.
Ook is met Timmermans gesproken over de situatie in Venezuela, evenals met Europarlementariër Samira Rafaela (D66) die de eilanden in het Caribisch gebied een warm hart toedraagt.
De premier heeft met onder andere een mooi filmpje, een update gegeven over de besteding van de gelden van het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Het gaat om de upgrade van de infrastructuur in de wijken Sapaté, Tera Kòrá, Nieuw Nederland en Otrobanda. De projecten voor de 11e EOF van 16,9 miljoen euro zijn bijna gereed om ingediend te worden. Rhuggenaath: ,,Begin 2020 kan voor de financiering een akkoord getekend worden. Het thema is ‘veerkrachtige gemeenschappen’ waarbij naast investeringen in de infrastructuur, zoals ook nu gebeurt, ook gewerkt wordt aan milieuaspecten zoals het aanleggen van zonnepanelen en waterzuiveringsinstallaties waarmee bijvoorbeeld planten water gegeven kunnen worden. Zo kan met dit geld de waterzuivering bij Tera Kòrá hersteld worden.”
Tot slot is gesproken over het aanhalen van meer directe banden met de Afrikaanse landen die gezamenlijk een betrekking hebben met de Europese Unie (EU) via de Overeenkomst van Cotonou. ,,De wens is om het contact niet via de EU te laten verlopen, zoals nu het geval is, maar om direct met de Cotonou-landen relaties aan te gaan”, aldus Rhuggenaath.
Rhuggenaath heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om met de Nederlandse premier Mark Rutte te spreken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA). Daar is onder andere ingegaan op de voortgang van het Groeiakkoord en de Nederlandse steun hierbij en over Venezuela en de voortgang van de ontwikkelingen rond de Isla-raffinaderij.
Verder is gesproken met de ambassadeur van China in Den Haag. ,,We hebben op Curaçao wel een Chinese consul, maar de ambassadeur is er voor het hele Koninkrijk en dus ook voor onze eilanden. We hebben gesproken over het Belt and Road Initiative (BRI) van China, de ontwikkelingsstrategie van de Chinese regering waarbij geïnvesteerd wordt in 152 landden en internationale organisaties in Azië, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en de ‘Americas’. Ook is nagegaan wat Curaçao voor China kan betekenen binnen de Caribische regio. Zo kan Curaçao bijstaan in de logistiek, de internationale financiële dienstverlening en het toerisme.” Er wordt nu een bezoek van Rhuggenaath aan China gepland, maar hij heeft ook de Nederlandse ambassadeur uitgenodigd naar Curaçao te komen. ,,Dat zal hij zeker doen want hiervoor was hij ambassadeur in Barbados, dus hij kent het Caribisch gebied.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).