Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Korsòu di Nos Tur (KdNT) en de Statenleden van deze partij hebben ‘vooral politieke belangen voor ogen’ bij de strafvervolging van MAN-politicus Steven Martina.

KdNTMede gelet daarop kunnen zij niet worden ontvangen in het beklag, op grond waarvan het Hof het beklag dan ook afwijst. Gisteren deed het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitspraak in de zaak van ex-minister Ivan Steve ‘Steven’ Martina van Economische Ontwikkeling. De beschikking is in zijn voordeel en niets lijkt in de weg te staan om hem op de kortst mogelijk termijn opnieuw te benoemen.
Het ziet ernaar uit dat de advocaat, Chester Peterson, van KdNT zelf debet is aan de niet-ontvankelijkheidsverklaring en daarmee afwijzing van het beklag. Hij had namens KdNT en de Statenleden Amparo dos Santos en Meindert ‘Mènki’ Rojer in een brief van 19 augustus naar voren gebracht dat het politiek ter verantwoording roepen van Martina via de Staten niet is gelukt omdat hij door de meerderheid van de Staten ‘in het zadel’ wordt gehouden.
Dit lijkt erop te duiden, aldus de drie rechters, dat KdNT, Dos Santos en Rojer vooral te doen is om de politieke belangen die zij zelf hebben bij vervolging van Martina door het Openbaar Ministerie (OM).
Dos Santos en Rojer zijn naar het oordeel van het Hof niet rechtstreeks belanghebbenden, een wettelijke eis bij een beklag tegen niet verdere vervolging, zoals zij willen. ,,Niet is gebleken dat zij zijn getroffen in een bijzonder belang, dat hen in hun hoedanigheid van parlementslid bepaaldelijk aangaat.”
Uit hoofde van deze functie behartigen de Statenleden van oppositiepartij KdNT ‘juist het algemeen belang’, aldus de beschikking. ,,Mogelijk zijn zij in een politiek belang getroffen wanneer beklaagde (Martina, red.) geen politieke consequenties zou ondervinden van zijn handelen, maar dat is geen belang dat artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering beoogt te beschermen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).