Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De werkeloosheid is op Curaçao relatief hoog in vergelijking met andere Caribische eilanden en Latijns-Amerikaanse landen.

werkeloosheid Uit het laatste rapport van het College financieel toezicht (Cft) blijkt dat het werkeloosheidscijfer onder de beroepsbevolking 14 procent is en onder de jeugd is dat zelfs 33 procent. Deze cijfers werden afgelopen maandagavond gepresenteerd tijdens de lezing ‘Financieel toezicht en economische groei’ van Raymond Gradus, voorzitter van het Cft. In deze lezing werd uiteengezet wat de huidige economische situatie is van Curaçao, waar volgens het Cft de pijnpunten zitten, maar ook waar de kansen liggen om toch tot een economische groei te komen.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn de grote tekorten op de lopende rekening, achterblijvend concurrentievermogen door hoge kosten voor arbeid en de kwetsbaarheid voor externe invloeden zoals bijvoorbeeld de crisis in Venezuela de belangrijkste oorzaken waardoor de economische groei van Curaçao achterblijft bij landen in de regio. De schuldenlast voor Curaçao is in verhouding nog relatief laag, maar loopt snel op en is inmiddels boven de bandbreedte die het IMF adviseert. Deze negatieve invloeden op de economische groei zijn volgens Gradus wel af te wenden door productieve overheidsinvesteringen te doen, de loonkosten voor de publieke sector naar beneden te brengen en economisch potentieel zoals het toerisme te stimuleren en (financieel) te ondersteunen.
Naast de bekende maatregelen die ook zijn vastgesteld in het Groeiakkoord wil het Cft wel extra aandacht voor de arbeidsmarkt. Op dit moment is de werkeloosheid, met name onder jongeren, veel te hoog. Het Cft adviseert dan ook om in te zetten op onbenut potentieel door een activerend arbeidsmarktbeleid en het creëren van ‘leer-werkplekken’ om jongeren weer aan het werk te krijgen. Er moet ook een betere balans zijn tussen de loonkosten en de arbeidsproductiviteit en het ontslagrecht moet worden aangepast om meer flexibiliteit in de arbeidsmarkt te krijgen.
Alle investeringen moeten voor het Cft wel passen binnen het beleid van financieel toezicht, want zonder gezonde financiën zal er automatisch een rem op de economische groei komen. Dat betekent voor de overheid dat ze de begroting op orde moeten brengen en het vertrouwen bij bijvoorbeeld investeerders moet herstellen.
De lezing van Gradus werd afgesloten met een duidelijke boodschap dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om te zorgen voor economische groei, waarbij deelbelangen ondergeschikt moeten zijn aan het collectieve belang van Curaçao. Het is voor Gradus nu het moment om met uitvoering van de plannen te beginnen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).