Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het water staat het Sehos nu echt tot aan de lippen en omdat de landsregering de MoU-afspraken niet wil nakomen, kan de zorg tot aan de geplande verhuizing op 15 november niet worden gegarandeerd. Sehos heeft gisteren een kort geding tegen het Land aangespannen.

sehosdushiAnders dan Sehos, althans naar de mening van het bestaande hospitaal, is het Land tot nu toe ‘geen enkele verplichting jegens Sehos nagekomen’. Zo heeft het Land eenzijdig besloten dat niet stichting Sehos, maar de nieuw opgerichte HNO Transitie en Exploitatie nv na de transitie zal worden belast met de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis, onder de naam van Curaçao Medical Center (CMC).
Het niet nakomen van de verplichting uit het MoU van 2013 om de problematiek van de netto-restschuld tussen Sehos en het Land uit te werken, is momenteel echter veel acuter. De continuïteit van de patiëntenzorg in Sehos, die tot de opening van het nieuwe ziekenhuis gegarandeerd moet worden, is daardoor onder de omstandigheden waarin Sehos verkeert, ‘niet meer mogelijk’.
Het hospitaal heeft naar eigen zeggen ‘een spoedeisend, geen uitstel duldend belang’ om nakoming van het MoU te vorderen en een voorschot op de schuldsaneringsregeling te ontvangen.
Een deel van de schulden - de totale schuldenlast van Sehos per 31 augustus 2019 bedraagt 118,3 miljoen gulden - is namelijk aan leveranciers van medische materialen en middelen. Zij hebben Sehos jarenlang ondersteund door steeds langere krediettermijnen te accepteren. Echter, juist vanwege het feit dat de ziekenhuisexploitatie in Sehos gaat eindigen en er voor veel leveranciers nog onduidelijkheid bestaat of het nieuwe ziekenhuis middelen en materialen zal gaan afnemen, kunnen deze leveranciers in dit stadium geen lange krediettermijnen meer accepteren. Zij verlangen dat, naast de betaling van de huidige bestellingen, ook aflossingen worden gedaan op de oude schulden. ,,Sehos is daar op dit moment niet meer toe in staat, met als gevolg dat de leveranciers en crediteuren hun dienstverlening aan Sehos dreigen te staken of reeds hebben gestaakt en Sehos middels incassomaatregelen en beslaglegging tot betaling trachten te dwingen.”
Niet alleen onder de leveranciers, maar ook onder het personeel is onrust ontstaan. Deze onrust heeft al geresulteerd in verschillende werkonderbrekingen. Sehos wil daarom ‘in het belang van de Curaçaose bevolking’ een bevel van de rechter aan het Land om te voldoen aan het MoU.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).