Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Rond het Plaza Hotel in Punda is langzaamaan steeds meer een onveilige situatie ontstaan.

plazaMet het blote oog is te zien dat sprake is van betonrot en al eerder werd door omstanders gewaarschuwd voor de risico’s van vallende brokstukken, maar nu is dit recentelijk ook door deskundigen vastgesteld.
Dit blijkt uit harde informatie waarover het Antilliaans Dagblad beschikt. Deze krant heeft in eerste instantie gewacht totdat er actie zou worden ondernomen door de direct verantwoordelijke instellingen en personen. Ook werden vragen gesteld aan de Girobank, die als hypotheekhouder zeggenschap heeft over het complex. De redactie vindt het echter ook de taak en verantwoordelijkheid van de krant zelf om het publiek te waarschuwen voor mogelijk gevaar.
Een internationaal technisch bureau heeft op verzoek van Giro een review gedaan van het Plaza Hotel en de directie van Girobank hierover geïnformeerd. Wat betreft dit bureau, dat ook is ingeschakeld in verband met de waardebepaling van het hotelpand, is er alle reden om per direct actie te ondernemen, door de directe omgeving op Plasa Piar af te zetten; om daarmee ongelukken en schade aan eigendommen van derden, zoals geparkeerde auto’s, te voorkomen.
Desgevraagd bevestigt de directie van Girobank dat ‘in het kader van de verkoop en ook de veiligheid een technisch rapport van het pand is opgevraagd’. De inspanningen om het hotel te verkopen bevinden zich in ‘een stroomversnelling’. ,,Op alle fronten wordt getracht een goede verkoop te bewerkstelligen.”
Onderzoek ter plaatse lijkt inderdaad aan te tonen dat de gebouwen in slechte staat verkeren. De fotograaf van deze krant legde het allemaal vast. Met name bij de diverse balkons is sprake van betonrot, raakt het pleisterwerk als gevolg van het salpeter (zout) los en komt de staalconstructie bloot te liggen, wat op zichzelf de oorzaak is van nog méér betonrot.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).