In afwachting verder Cft-advies toch in zee met lokaal consortium
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In afwachting van het antwoord op de vraag hoeveel er, op advies van het Cft, van Nederland geleend kan worden voor afronding van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) wordt het proces om 200 miljoen gulden te lenen van een lokaal consortium ‘bespoedigd’.

hnodushiMinister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) antwoordt dit op vragen van het Antilliaans Dagblad. Financiering van het consortium voor de volle 200 miljoen? vraagt de redactie. ,,Dat is correct”, zegt de bewindsman.
In verband met berichten dat het College financieel toezicht (Cft) zou instemmen met gedeeltelijke dekking door middel van een Nederlandse lening, werd de minister om een toelichting verzocht. ,,Het Cft reageerde met twee verschillende brieven. Eerst op 23 augustus en daarna op 27 september. Wij zullen geen positief advies krijgen op het volledige bedrag van 200 miljoen. Maar we moeten Cft nog aanvullende gegevens verstrekken, zodat zij dit kunnen afronden.”
Gijsbertha laat weten dat de verzochte businesscase van HNO naar verwachting over drie weken gereed is, waarna dit naar de financiële toezichthouder gaat en het Cft kan beslissen welk deel van de benodigde 200 miljoen door Curaçao van Nederland geleend kan worden. ,,Onderwijl wordt het proces om de 200 miljoen bij het lokale consortium te lenen versneld doorgevoerd.”
Dat kan ook zónder hoofdlijnenakkoord, dat door de regering werd ingetrokken na de commotie over het daaraan verbonden landsbesluit dat door gouverneur Lucille George-Wout ter beoordeling naar de Rijksministerraad in Nederland werd gestuurd. Zo verklaarde minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid vorige maand in de Staten. Het hooflijnenakkoord was een aanvankelijke eis van het lokale consortium, maar is op zich niet nodig.
De geldinjectie was medio dit jaar al dringend nodig om het ziekenhuis - dat op 15 november open moet - af te kunnen bouwen en de medische inrichting te kunnen betalen en als werkkapitaal (20 tot 25 miljoen) voor het opstarten van Curaçao Medical Center (CMC), de naam van het nieuwe ziekenhuis.
Het lokale consortium zou het bedrag lenen tegen een rente van 5 procent met een looptijd van 30 jaar, maar met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, bijvoorbeeld in geval van herfinanciering met een nieuwe Nederlandse lening tegen de (veel) lagere rente van 1 tot 2 procent.
Het Cft heeft op basis van de bestemming van de middelen gekeken welke daarvan, op grond van de Rijkswet financieel toezicht, in aanmerking komen voor financiering door Nederland en voor welke ‘nog een oplossing’ moet worden gezocht. Dat zou om ongeveer de helft van de 200 miljoen gaan.
Vanuit het Cft is aangegeven hoeveel van Nederland geleend zou kunnen worden mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De HNO-entiteiten zijn nog in gesprek met de geldverstrekker(s), maar de vertraging zou liggen bij Financiën. Het Cft maakt dezelfde analyse die HNO zelf ook gemaakt zou hebben, namelijk welke additionele kosten des overheids zijn en welke kosten aan HNO toegerekend mag worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.