Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verzekeringsmaatschappij Ennia, die sinds de noodregeling van medio 2018 wordt bestuurd door de Centrale Bank CBCS, begint een aansprakelijkheidsprocedure tegen de Iraans-Amerikaanse aandeelhouder, de 93-jarige miljardair Hushang Ansary.

ansaryHet betreft een megazaak van een waarschijnlijk niet eerder gekende omvang. De aansprakelijkheidsprocedure - een bodemzaak - is gericht tegen Ennia-eigenaar Parman Group, Ansary zelf, zijn dochter Nina Ansary en de voormalige Ennia-bestuurders Abdallah Andraous, Ralph Palm en Gijsbert van Doorn. Zo verneemt het Antilliaans Dagblad uit informatie die in het weekend deels op straat kwam te liggen.
In wezen willen de Ennia-entiteiten hun geld terug en vorderen zij het (solvabiliteits)tekort. Het gaat daarbij om ten minste 700 miljoen gulden. Eerder slaagden Ennia en CBCS er al in om circa 500 miljoen gulden, die geparkeerd stond bij Merrill Lynch in de Verenigde Staten, weer grotendeels beschikbaar te krijgen, zodat deze gelden in elk geval weer onder controle van Ennia zelf zijn. Het solvabiliteitstekort op lange termijn, mede als gevolg van onrechtmatige onttrekkingen in het verleden en onrechtmatige gedragingen, moet weggewerkt worden maar dit betekent niet dat er een liquiditeitstekort is. Ennia kan gewoon aan alle betalingsverplichtingen voldoen.
In de procedure gericht op aansprakelijkheid willen Ennia en CBCS groepsonrechtmatige daad aantonen. De zaak is zeer grondig en door een omvangrijk team onderzocht, zoals direct al na de noodregeling werd aangekondigd. Het dossier met een complete reconstructie van wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is enorm. Het verzoekschrift dat vrijdag werd ingediend bestaat uit meer dan 200 pagina’s plus nog eens ruim 100 bijlagen. Het gaat om vele dozen.
De zogeheten Stewart & Stevenson-transacties, waarbij het belang van Ennia telkens werd verwaterd en Ansary wordt verweten met medewerking van de (ex-)bestuurders Ennia de risico’s liet lopen, vormt een belangrijk onderdeel van de zaak en de dagvaardingen. Van meet af aan, nog vóór de noodregeling en intrekkingen van de vergunningen, weigerde Ansary mee te werken. Maar zoals de CBCS al in de eerste persberichten en bij de persconferenties over Ennia verklaarde, de Centrale Bank handelt in het belang van de polishouders.
En dat betekent dat Ennia, met in feite de CBCS aan het roer, niet zal rusten voordat de tekorten zijn weggewerkt en de bedragen aan misgelopen winsten gecompenseerd. Mogelijk moeten in een later stadium meer personen worden gedagvaard. Deze procedure wordt voor Ennia/CBCS gedaan door Ox & Wolf Legal Partners op Curaçao, bijgestaan door Nederlandse en Amerikaanse kantoren. Dit kantoor deed eerder ook de zaak in New York.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).