Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vooruitlopend op de eisen die in de wet vermeld staan, zijn er negen concrete verzoeken ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor een vergunning met betrekking tot medicinale cannabis.

cannabisDat wordt aangegeven door kabinetschef Alvin Daal van GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN). ,,Het gaat om negen serieuze businessplannen met daarin zelfs opgenomen aspecten als veiligheid en personeel. Uit de businessplannen blijkt dat er 400 tot 700 mensen werk kunnen vinden in deze branche en dat de regering aan inkomsten- en loonbelasting alléén - dus nog zonder winstbelasting - kan rekenen op 60 miljoen gulden bij de start van de bedrijfsvoering.”
Het gaat volgens Daal overigens niet alleen om de verbouw van cannabis, maar om het afgeven van clustervergunningen aan bedrijven die cultiveren, maar ook die alleen de verwerking doen; dus de oogst, het drogen en snijden, een fabriek die de medicijnen produceert en ook bijvoorbeeld een instituut voor wetenschappelijk onderzoek. De investeerders zijn van Curaçao, maar werken samen met Canadese, Amerikaanse of Nederlandse bedrijven die al in deze industrie zitten.
Daal is onlangs in Montego Bay geweest op Jamaica, waar hij een conferentie bijwoonde over medicinale cannabis. ,,We moeten snel zijn, anders zijn andere eilanden ons voor”, zo stelt hij.
Het wetsvoorstel is inmiddels in de centrale commissie van de Staten behandeld. Daal stelt met klem dat de aanbevelingen van de Raad van Advies (RvA) merendeels opgevolgd zijn en dat een herziene versie aan de Staten is aangeboden. Er is op één opmerking van de RvA niet ingegaan, zo legt Daal uit, en dat is het financiële plaatje. ,,Je kunt vooraf een financiële indicatie geven, een verwachting uitspreken. Maar wij hebben ervoor gekozen een reële calculatie te maken van de ingediende projecten. Toen de wet geschreven werd, hadden we hier nog niet zo’n helder zicht op. Met de nu aangevraagde vergunningen is dat al duidelijker.”
Over het vervolgproces legt Daal nog uit: ,,Omdat er nog veel opmerkingen en vragen waren in de centrale commissievergadering, is besloten een voorlopig verslag te maken. Daarop komt een memorie van antwoord van de regering, waarna een eindverslag volgt en de wet vervolgens in de openbare Statenvergadering behandeld kan worden. We verwachten dat dit in november het geval kan zijn. Daarna kunnen de vergunningen uitgegeven worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).