Willemstad - Alles wijst erop dat op koninkrijksniveau vergevorderde besprekingen gaande zijn over de invoering van een tijdelijke visumplicht voor personen met de Venezolaanse nationaliteit.

visaNaar verluidt worden vandaag de Staten van Curaçao en Aruba geïnformeerd en ook de Tweede Kamer in Nederland. Het is de verwachting dat daarna officiële mededelingen volgen. Deze tijdelijke maatregel wordt nodig gevonden om een eventuele grote influx van Venezolanen na de opening van de grens te reguleren.
Gezien de onverminderd ernstige situatie in Venezuela, en de grote groepen mensen die willen vertrekken, wordt dit als een reëel risico gezien. Al eerder hebben verschillende omliggende landen - zoals Peru, Ecuador, Guyana, Trinidad & Tobago, Chili en Panama - visa ingesteld voor Venezolanen.
Indien het Koninkrijk, als één van de weinige landen, de toegang tot haar Caribische delen niet op vergelijkbare wijze reguleert, zo is de redenering én de vrees, bestaat er een vergroot risico op een buitenproportionele en onbeheerste toename van Venezolanen, inclusief het risico van ‘overstay’ door het niet terugkeren na een legaal verblijf.
De tijdelijke visumplicht zou onderdeel zijn van een breder totaalpakket van onderling samenhangende en elkaar versterkende maatregelen, met als doel personenverkeer vanuit Venezuela op verantwoorde en gecontroleerde wijze te laten plaatsvinden. Voor Curaçao behoort tot dit pakket ook de invoering van het Advance Passenger Information System (Apis) waarbij gegevens van reizigers vooraf worden gecontroleerd.
Venezolanen die in het bezit zijn van een zogeheten Schengenvisum zullen, zoals ook geldt voor andere nationaliteiten, een ‘multiple entry’ visum voor de Verenigde Staten en Canada of een permanente verblijfsvergunning voor de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk, van de tijdelijke visumplicht ontheven zijn.
De tijdelijke visumplicht voor Venezolanen wordt overigens pas begin 2020 ingevoerd. Een periode van zo’n zes maanden is nodig om de invoering voor te bereiden, zoals het werven en trainen van personeel, aanpassen van wet- en regelgeving en het inrichten van administratieve processen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).