Alcalá-Wallé: MFK heeft maar één doel, de regering omverwerpen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) heeft gisteren in reactie op de aangifte van Charles Cooper (MFK) zelf een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen het Statenlid.

alcala De bewindsvrouw beschuldigt de parlementariër en andere MFK-leden van smaad en laster.
Tegelijkertijd wijst Alcalá-Wallé op de recente uitspraken van procureur-generaal Roger Bos dat bestuurders vaker in debat de oplossing zouden moeten zoeken, in plaats van zich te wenden tot het strafrecht en geeft de minister daarom aan dat zij de Statenvoorzitter zal benaderen met het verzoek om een vergadering op te roepen ‘om dit onderwerp binnen het parlement te behandelen’.
MFK - bij monde van Cooper - heeft eerder de volle aanval geopend op de minister en haar ervan beschuldigd in strijd met de Wet integriteit (kandidaat-)ministers te hebben gehandeld door er nevenfuncties op na te houden. De minister stond tot voor kort bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als directeur van de nv ‘Alcalá CQI Medische Praktijk’ en ook bij haar stichting Marilyn Alcalá-Wallé Foundation (MAWF).
In een tegenaanval wijst de minister in haar klacht op verschillende verdenkingen die volgens haar lopen tegen het MFK-Statenlid. Zo wijst zij op verdenkingen van ‘hand- en spandiensten’, de dubieuze wijze van een terreinuitgifte bij Caracasbaai aan een ‘grote investeerder’, verschillende andere ‘dubieuze terreinuitgiftes bij Knip en Playa Abou aan investeerders zonder de juiste weg te hebben bewandeld waardoor hij in 2010 niet ministeriabel was’. Ook staat Alcalá-Wallé stil bij een onderzoek tegen Cooper in verband met de tegeldrempels op openbare wegen, die hij zou hebben weten te frustreren en een verdenking van ‘witwaspraktijken in verband met een grote som geld van circa 55.000 gulden dat bij hem thuis werd aangetroffen en waarover geen belasting werd afgedragen’. Deze meneer Cooper, zo stelt Alcalá-Wallé ‘voert thans een publieke politieke campagne met de MFK en handlangers tegen mij op mijn integriteit’.
De ‘exponenten van de MFK’ zijn volgens de Onderwijsminister bezig met een ‘end in mind’, namelijk ‘om de regering omver te werpen en om een grote groep ex-studenten, die al jaren zowel het parlement als de minister benaderen om een duurzame oplossing te vinden voor hun terugbetalingsproblemen, blijvend te duperen’. ,,Dit is een bijzonder ernstige situatie dat de MFK in plaats van de gemeenschap te dienen en de hulpbehoevenden ondersteuning te bieden, gericht smaad- en lastercampagnes voert om invulling te geven aan hun agenda, louter en alleen om schade te richten aan anderen, die naar eer en geweten hun functie willen uitvoeren, omwille van politiek gewin en destabilisatie van de regering. Het eigen belang van de exponenten van de MFK prevaleert keer op keer boven het gemeenschapsbelang, waarbij steeds onrust wordt gezaaid binnen de gemeenschap in plaats dat de gemeenschap wordt gediend zoals het hoort.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).