Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ‘normalisatie van de patiëntenzorg’, zoals minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid wil, is nog niet veel dichterbij gekomen. Dat blijkt uit een brief van de directie van ziekenhuis Sehos in handen van het Antilliaans Dagblad.

F07 Normalisatie zorg ver wegOok niet na de persconferentie van de bewindsvrouw, samen met haar secretaris-generaal, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de waarnemend Inspecteur Gezondheidszorg. Waar zij volgens het Sehos ‘aan voorbijgaan’ is dat Sehos reeds alle nodige bestellingen heeft geplaatst, maar dat die bestellingen niet door leveranciers worden verwerkt zolang niet - al is het gedeeltelijk - wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen uit het verleden.
,,Ik begrijp wel dat het Sehos onder druk gezet wordt door leveranciers die eerst de oude schulden afgelost willen zien voordat er weer medicijnen verstrekt worden, maar als minister ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg van nu”, zei Camelia-Römer donderdag. ,,Ik vind dat Sehos over oude schulden moet onderhandelen met de leveranciers en dat met de extra financiële inspanningen van nu de zorg zo snel mogelijk weer op peil gebracht moet worden.”
Met haar Ministeriële Beschikking eerder deze maand schiet zij haar ‘doel juist voorbij’, meent het Sehos-bestuur. Het is niet alleen in strijd met de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten, de Ministeriële Regeling is ook in praktische zin ‘onuitvoerbaar’ en ‘leidt niet tot het veiligstellen van de patiëntenzorg op Curaçao en het volledig normaliseren van de patiëntenzorg’.
Weliswaar heeft de inspectie de noodzakelijke bestellingen geaccordeerd en ook additionele betalingen gefiatteerd, echter de geplaatste bestellingen zijn voor een groot deel niet verwerkt door de leveranciers om de reden dat de SVB nog niet alle betalingen - van 3,5 miljoen gulden - heeft uitgevoerd. ,,Op dit moment zijn er in ieder geval nog niet voldoende middelen en materialen in huis om de electieve zorg veilig te kunnen hervatten”, stellen algemeen directeur Anthon Casperson en financieel-economisch directeur Elvis Thodé in het schrijven. Zelfs betaling van die 3,5 miljoen is niet genoeg, want dan nog is er sprake van 5,9 miljoen aan achterstallige vorderingen van leveranciers op Sehos.
Overigens heeft Sehos wel ‘de oplossing’. De inspectie is verzocht ‘het daarheen te leiden opdat de overheid haar verplichtingen aan Sehos nakomt - 11,4 miljoen - zodat Sehos haar leveranciers zelf kan betalen’. Dan kan volgens de leiding de normalisatie van de patiëntenzorg daadwerkelijk worden gerealiseerd. Die 11,4 miljoen betreft de beheersovereenkomst poli-exploitatie en het budget voor arts-assistenten, die Sehos voor de overheid heeft voorgeschoten.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).