Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De internationale financiële dienstverlening van Curaçao, voorheen bekend als de ‘offshore sector’, lijkt weer enigszins in de lift. Na jaren van kwakkelen werd over 2018 een groei geregistreerd.

cur1De Centrale Bank merkt er in verband met het jaarverslag over het voorgaande jaar het volgende over op: ,,Het positieve resultaat in de sector financiële dienstverlening kwam door een stijging van de reële toegevoegde waarde van zowel de lokale als de internationale financiële dienstverlening.”
In de presentatie in verband met de publicatie van het jaarverslag 2018 staan beknopt enkele cijfers vermeld. Bedroegen in 2017 de inkomsten uit de internationale financiële sector nog 265 miljoen gulden, over 2018 waren de verdiensten 324 miljoen. Aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
Beide landen die de monetaire unie vormen doen aan internationale financiële dienstverlening, maar die van Curaçao is aanzienlijk groter dan Sint Maarten, dat het voornamelijk moet hebben van het toerisme. De opbrengsten uit deze voor Curaçao nog altijd vitale en voorname sector bestaan uit netto operationele inkomsten, winstbelasting en (voorheen) BRK-gelden; dat laatste wil zeggen inkomsten uit de Belastingregeling Koninkrijk, tegenwoordig Belastingregeling Nederland-Curaçao (BRNC).
De laatste BRK-meevaller dateert van 2014, aldus de CBCS-presentatie. In 2017 bedroegen de netto operationele inkomsten uit de internationale financiële diensten 240 miljoen terwijl de winstbelasting uitkwam op 25 miljoen. Over 2018 was dat 304 miljoen aan netto operationele opbrengsten en 20 miljoen aan winstbelasting.
De groei van de sector financiële dienstverlening was een van de weinige lichtpuntjes van vorig jaar. Naast het toerisme, dat inmiddels goed is voor een derde van de deviezen die worden gegenereerd (inkomsten uit de export van goederen en diensten); om precies te zijn 32 procent. De internationale financiële sector is goed voor 8 procent (was rond de eeuwwisseling 18 procent), maar toch nog meer dan de 7 procent die de in 2018 vrijwel stilgevallen raffinaderij opbracht (‘bunkering’ vertegenwoordigde vorig jaar overigens 18 procent van de deviezenopbrengsten).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).