Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bestuur van het Sint Elisabeth Hospital (Sehos) acht de beslissing van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) inzake een aanwijzing van IGZ aan Sehos ‘disproportioneel en zeker niet doelgericht’.

sehosReden waarom het bestuur, na juridisch advies te hebben ingewonnen, heeft besloten om de gang naar de rechter in te zetten. Aldus Raiza Kibbelaar, hoofd Communicatie en Patiëntenrelaties Sehos, in een persbericht.
Gisteren berichtte deze krant dat Sehos een aanwijzing heeft gekregen van IGZ om het leveren van financiële informatie te hervatten. Sehos moet bestellingen laten vaststellen door IGZ, voordat ze worden geplaatst bij leveranciers. Volgens IGZ zal Sehos op deze wijze de patiëntenzorg moeten normaliseren. Daarnaast dient Sehos volledige informatievoorziening aan IGZ te hervatten.
Volgens Sehos is het huidige financiële probleem echter complexer dan voorgesteld door IGZ. Daarbij is het bestuur van mening dat de door IGZ genomen maatregel niet zal leiden tot oplossing van dit probleem, waarbij deze aanwijzing het doel voorbij zal schieten. ,,Voor zover het redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor het uitoefenen van de taak van IGZ, heeft Sehos te allen tijde informatie verstrekt aan IGZ”, zegt Kibbelaar.
Ook is het bestuur van Sehos van mening dat IGZ buiten haar bevoegdheden treedt met de aanwijzing, ‘aangezien op een bepaald moment IGZ de instantie betreft die de beslissingen ter zake neemt voor het besturen van het ziekenhuis, terwijl dezelfde IGZ het toezicht moet blijven houden op het ziekenhuis’.
Uit alle noodzakelijke rapportages zoals het jaarverslag blijkt verder duidelijk dat de huidige gerealiseerde operationele kosten van het ziekenhuis in lijn zijn met de begrote operationele kosten, waarbij de onderbouwing van deze kostenontwikkeling tevens voorhanden is. Sehos zegt niet geïnformeerd te zijn over de bevindingen hierover van IGZ. Kibbelaar: ,,Het bestuur heeft moeten constateren dat de waarnemend Inspecteur steeds meer data en documentatie wil opvragen, hetgeen redelijkerwijs niet meer noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taak van IGZ.”
In verband met boven gesteld uitgangspunt, vindt Sehos dat IGZ voorbijgaat aan het feit dat het ziekenhuis ook andere operationele kosten heeft, die niet gefinancierd worden door het zorgbudget. Zo worden bijvoorbeeld de operationele kosten van de poli en de arts-assistenten apart door de overheid vergoed.
Sehos heeft deze kosten (over het verleden) al gerealiseerd, en moet deze kosten in rekening brengen aan de overheid. Het gaat over een rekening aan de overheid van 11,4 miljoen gulden, die de overheid weigert te betalen, omdat de overheid van mening is dat Sehos 46 miljoen gulden schuldig is aan de regering, legt Kibbelaar uit. ,,De overheid gaat hierbij voorbij het feit dat het naast boven aangegeven 11,4 miljoen gulden tevens 57,9 miljoen gulden schuldig is aan Sehos voor correctie van de zorgbudgetten over 2016 tot en met heden, tekorten over 2014 en 2015, geleverde zorg aan niet betalende illegalen en overige kosten.”
De discrepantie in de gerealiseerde kosten versus het ontvangen bedrag betreft dan ook het huidige liquiditeitsprobleem van het ziekenhuis, waardoor Sehos de electieve zorg ‘on hold’ heeft moeten zetten. Dit om de acute en chronische zorg te kunnen blijven borgen.
,,Sehos voert zoals afgesproken een bepaald financieel beleid uit, waarbij de maatregel van IGZ tegen deze afspraken indruist. Het bestuur blijft hopen op een oplossing door overleg”, aldus Kibbelaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.