Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Schoolbestuur (Dienst Openbare Scholen, DOS) heeft gemeld dat de voormalige school voor praktisch en tweedekansonderwijs Feffik, in Brievengat nog niet open kan gaan vanwege de transitievoorbereidingen.

feffikHet instituut heet overigens geen Feffik meer, maar ‘de middelbare beroepsopleiding Nilda Pinto lokaliteit Brievengat’. Studenten en ouders wordt gevraagd nog wat geduld te hebben. De officiële opening wordt bekendgemaakt, zo wordt door gemeld. ,,Elke student zal individueel benaderd worden voor meer details”, zo eindigt het bericht van DOS. Wladimir Kleinmoedig van DOS bevestigt dat het om ongeveer 200 studenten gaat die aan een technische opleiding willen beginnen. ,,Een SBO-opleiding is niet zo strak gebonden aan een schooljaar van september tot juli en het is mogelijk wat later te beginnen”, stelt Kleinmoedig. Ondertussen is de organisatie bezig met het werven van personeel. Daaronder ook mensen die bij de Feffik werkten. ,,Als deze niet bevoegd zijn, dan moet er nog een dispensatieproces gestart worden”, legt Kleinmoedig uit, ,,het neemt allemaal veel tijd in beslag.” Overigens wenst hij een onderscheid te maken tussen wat DOS moet organiseren om de SBO-opleiding van de grond te krijgen en de afwikkelingsperikelen van Feffik. ,,In principe heb ik daar niets mee te maken, hoewel dit elkaar wel kan raken.”
Desgevraagd legt een medewerker van Feffik uit dat sommige docenten sollicitatiegesprekken hebben gehad bij DOS, maar aldaar niet kunnen beginnen, omdat er nog een hele afwikkelingsprocedure speelt bij Feffik. De Feffik-medewerker legt uit: ,,Het gaat erom dat de werknemers van Feffik - het zijn er in totaal 44 - massaal ontslagen moeten worden. Dat is op zichzelf al een heel proces. Eerst moet het verzoek naar het College financieel toezicht (Cft), dan naar Financiën en dan naar het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Maar behalve dat proces, is het ook zo dat de medewerkers nog indexering moeten krijgen op het salaris van 2002 tot en met 2009. De rechter heeft hier tot twee keer toe gevonnist dat deze indexering uitbetaald moet worden. Daarnaast is er nog de cessantia, de verplichte éénmalige uitkering aan een werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen. In totaal gaat het om een bedrag van circa 5 miljoen gulden. Wij gaan niet weg voordat hieraan voldaan is. Er zijn collega’s die zo elders aan de slag kunnen, en ook gesprekken hebben gevoerd met DOS, maar zij nemen niet zelf ontslag bij Feffik, anders kunnen ze fluiten naar hun centen. Wij zitten dus hier in het gebouw op Brievengat, op ons geld te wachten en niets te doen. Zodoende kan het gebouw dus ook niet gebruikt worden door Nilda Pinto-personeel en -studenten.
Er zijn ook collega’s die echt niet weten wat zij gaan doen straks. Er is een afspraak dat volgens een sociaal plan het instituut Feffik het personeel helpt met het zoeken naar een nieuwe baan, maar dat is geen verplichting. Deze mensen staan straks gewoon op straat. Er is wantrouwen en paniek in de tent.” Op dit moment zijn er nog zo’n 30 Feffik-studenten die op stage zijn en nog begeleid worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.