Kort geding vlak voor veiling
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zakenman Sebier Attaf heeft donderdagochtend via een kort geding geprobeerd Hotel Otrobanda alsnog voor 11 miljoen gulden in bezit te krijgen. De rechter wees het verzoek af en zag evenmin grond voor het alsnog aanhouden van de veiling door executant Girobank wat later diezelfde ochtend.

hotelotrobandaOok twee maanden na de veiling van 27 juni heeft Sebier Attaf geen bedrag gestort of een garantie van de koopsom en veilingkosten gegeven, zo blijkt uit de uitspraak van de rechter. Het vonnis is geanonimiseerd, maar uit alles blijkt dat het om Attaf gaat. Zoals deze krant gisteren al berichtte is Hotel Otrobanda donderdag tijdens een veiling verkocht voor 12 miljoen gulden aan een ‘groep lokale en internationale investeerders’. Jachmin Pinedo, onder andere eigenaar van Radio en TV Direct, was namens de groep de enige bieder. Attaf was zelf niet bij de veiling aanwezig, maar wel zijn advocaat in het kort geding Mirto Murray. Pinedo ontkende donderdag desgevraagd met klem banden te hebben met Attaf of de groep die hij vertegenwoordigt.
Het was de derde keer dat Girobank het hotel te koop aanbood via een veiling. De voorgaande twee keren speelde Sebier Attaf, die naar eigen zeggen namens ‘een groep’ een bod uitbracht, een cruciale rol in het mislopen van de openbare verkoop. In november 2018 riep Attaf bij het afmijnen ‘ik bied 11 miljoen’ in plaats van ‘mijn’ nadat de notaris het bedrag had genoemd, zoals ondernemer Fernando da Costa Gomez, alhoewel wat later, wel deed. Girobank besloot toen het hotel aan geen van beide partijen te gunnen. Het kort geding afgelopen donderdag betrof de tweede veiling op 27 juni dit jaar. Attaf was de enige bieder en bood bij opbod 11 miljoen gulden, zoals blijkbaar met Girobank was overeengekomen. Maar bij het afmijnen riep hij al bij 12 miljoen gulden ‘mijn’. Ook uit het vonnis in het kort geding blijkt nog eens dat hij niet kon aantonen ‘hoe hij het meerdere boven elf miljoen (…), zijnde een miljoen (…) alsook de bijkomende kosten der veiling, kon voldoen’, aldus een citaat uit het proces-verbaal van de veiling. De veiling werd geschorst voor overleg tussen partijen in het bijzijn van juristen en notarissen, maar als pogingen om telefonisch in contact te komen met de door Attaf ‘opgegeven contactpersonen bij verschillende banken’ om na te gaan of hij aan de financiële verplichtingen kan voldoen op niets uitlopen, besluit Girobank ‘de veiling tot nader bericht op te houden’.
Uiteindelijk wordt de tweede openbare verkoop niet voortgezet, maar een nieuwe veiling uitgeschreven voor donderdag 29 augustus. Advocaat Murray eist namens Attaf in het kort geding enkele uren voor de veiling dat Girobank wordt veroordeeld ‘het bij afmijnen uitgebrachte bod van 12 miljoen gulden, althans het bij het opbieden gedane bod van 11 miljoen gulden, te honoreren en het hotel aan hem, dan wel een nader te noemen meester, toe te wijzen’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.