Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op het dak van een van de vier vleugels van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) komt een extra laag. Dat gebeurt op kosten van bouwer Ballast Nedam. De lasnaden hechten niet het zoals zou moeten volgens de bouwspecificaties.

F01 HNO extra laag dakDat zegt Clifton Wallé, senior adviseur strategische communicatie bij HNO, desgevraagd. Dat de lasnaden niet aan de gestelde normen voldeden, werd al enkele maanden geleden geconstateerd. Het probleem is mogelijk ontstaan doordat er meer op het dak is gelopen dan voorzien. Wallé: ,,De installaties op het dak zijn in fases geïnstalleerd in plaats van in een keer.” Met Ballast Nedam International is destijds overeengekomen een extra laag aan te brengen op de betreffende vleugel. Het wachten is nog op het materiaal uit het buitenland.
Van lekkage van het dak is geen sprake, omdat er sowieso meerdere lagen zijn aangebracht, benadrukt Wallé. Of aan de bouwspecificaties wordt voldaan, wordt voortdurend getest. ,,Het gaat om meer dan 8.000 punten die worden gecontroleerd”, zegt Wallé. ,,Het dak, maar ook bijvoorbeeld de tegels en de ramen. Als iets niet aan de normen voldoet, moet Ballast Nedam dat op eigen kosten herstellen.” Voor de bouw van het dak wordt samengewerkt met het Nederlandse bedrijf Van Sluisveld Steel Projects, dat meerdere projecten heeft uitgevoerd op Curaçao, Bonaire en Aruba.
De herstelwerkzaamheden aan het dak brengen de opleveringsdatum in november niet in gevaar. Het uitblijven van de extra financiering van 200 miljoen gulden wel. Wallé: ,,Wij richten ons nog steeds op 15 november. De afspraak is dat het gebouw dan in ieder geval patiëntvriendelijk wordt opgeleverd”, zegt Wallé. Na de opening van Curaçao Medical Center (CMC) zullen nog ‘kleine werkzaamheden’ worden uitgevoerd. HNO heeft inmiddels 25 miljoen gulden van de overheid gekregen om de bouw draaiende te houden. Wallé: ,,Dat is een tijdelijke oplossing. De financiering moet nu echt snel rond komen om leveranciers tijdig te kunnen betalen.” Want de oplevering een weekje uitstellen kan niet zonder ernstige gevolgen. Het project werkt volgens een strak schema naar die datum toe. Als het geld uitblijft, ontstaat het risico dat leveranciers afzeggen. Wallé noemt als voorbeeld Philips waar medische apparatuur is ingekocht. ,,Zo’n bedrijf levert over de hele wereld. Als is afgesproken dat zij de derde week van oktober op het eiland zijn om de apparatuur te installeren en te kalibreren en het personeel er mee te leren werken, dan kan dat niet zomaar een paar weken later worden ingepland.”
Na de commotie rond het landsbesluit waarmee vier ministers werden gemachtigd hun handtekening te zetten onder het ‘Hoofdlijnenakkoord inzake de erfpachtuitgifte met betrekking tot de ondergrond en opstallen van HNO’, is het lokale consortium van financiers al weken in beraad. Het hooflijnenakkoord is inmiddels van tafel en daarmee de basis van de constructie voor de financiering. Dat gebeurde nadat gouverneur Lucille George-Wout het landsbesluit niet tekende en ter beoordeling naar de Rijksministerraad in Nederland stuurde. George-Wout vraagt zich af of de zaak niet in strijd is met de Rijkswet financieel toezicht.
Begin mei werd bekend dat Ballast Nedam de opleverdatum van 2 april niet had gehaald en dat de looptijd van een boeteclausule was ingegaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).