Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - ,,De economische vooruitzichten voor de landen in de monetaire unie verschillen”, stelt CBCS-president Bob Traa.

F05 CBCS Traa,,Curaçao blijft in een recessie die het gevolg is van de problemen waarmee de Isla-raffinaderij te kampen heeft - de structuur van de economie van Curaçao verschuift geleidelijk van industrie naar toerisme en dit vergt nog wat tijd om uit te kristalliseren”, legt hij uit.
,,Op Sint Maarten zal de groei naar verwachting herstellen door de toename van het toerisme en de wederopbouwwerkzaamheden na de orkaan - de economische neergang en het daaropvolgende herstel lijken meer van conjuncturele aard”, voegt Traa eraan toe. Hij waarschuwt echter ook dat deze vooruitzichten onderhevig zijn aan neerwaartse risico’s.
,,De economische situatie in de monetaire unie bleef moeilijk in 2018, waarin zowel Curaçao als Sint Maarten een krimp registreerden”, aldus de interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het jaarverslag 2018. ,,De reële krimp op Curaçao werd sterk beïnvloed door de economische crisis in Venezuela. Vooral de raffinaderij, de zeehaven en de bouwsector werden hierdoor getroffen. De aanhoudende effecten van orkaan Irma resulteerden in de economische krimp op Sint Maarten in 2018”, legt Traa uit.
Hij wijst erop dat de schuldquote van zowel Curaçao als Sint Maarten is gestegen voornamelijk door een toename van de betalingsachterstanden jegens de sociale verzekeringen en de overheidspensioenfondsen. Tevens waarschuwt hij dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans is gestegen, terwijl de bruto officiële reserves zijn gedaald.
Het tempo van het economisch herstel van Sint Maarten hangt af van het herstel en de wederopbouw van de toeristische infrastructuur. ,,Twee derde van de hotelcapaciteit is reeds hersteld door de private sector,” aldus Traa. ,,Bovendien zal de wederopbouw van de Princess Juliana Airport bijdragen aan het vullen van de beschikbare kamers.”
Hij voegt voorzichtig toe dat vertragingen in cruciale wederopbouwwerkzaamheden het tempo van het economische herstel kunnen vertragen. ,,Nu dat de financiering rond is, kan het herstel van de luchthaven worden afgerond en daardoor bijdragen aan het herstel van de economie.”
Curaçao en Sint Maarten dienen bovendien een hervormingsagenda te implementeren ter ondersteuning van de aanbodkant van de economie om daarmee de potentiële groei naar een hoger niveau te tillen.
,,Structurele hervormingen richten zich op de belemmeringen voor de groei door de allocatie van middelen te verbeteren en de groei van werkgelegenheid te stimuleren. Tegelijkertijd onderstrepen geloofwaardige structurele hervormingen een beleidsvisie voor de middellange termijn die het vertrouwen kan helpen herstellen en investeringen kan stimuleren. Bovendien versterken structurele hervormingen de weerbaarheid tegen externe schokken”, concludeert Traa.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).