* Uitlokken moord bewezen
* OM: Hoofdstuk Wiels nog niet afgesloten

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - George Jamaloodin, oud-minister van Financiën en gezien als de opdrachtgever van de moord op politicus Helmin Wiels, is gisteren door het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar, met aftrek van voorarrest.

maximusWie bijgelovig is, zou gisteren hebben gezworen dat wijlen Helmin Wiels zelf aanwezig was bij de uitspraak tegen Jamaloodin; onderweg naar de uitspraak kreeg Jamaloodin op de weg die naar Wiels is vernoemd - de Helmin Magno Wiels Boulevard - een klapband en tijdens het uitspreken van het vonnis gingen plotseling verschillende lampen knipperen. Maar bijgeloof terzijde, de rechter in deze zaak acht het voldoende bewezen dat Jamaloodin zich schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van de moord op Wiels; dat hij de opdracht heeft gegeven tot deze moord, dat hij geld in het vooruitzicht heeft gesteld aan degene die de moord organiseerde en dat hij heeft betaald voor de moord. ,,Door toedoen van George Jamaloodin is het recht op leven aan Helmin Wiels ontnomen”, aldus de rechter in zijn uitspraak.
Met de volgens het gerecht bewezen uitlokking van de moord op Wiels heeft Jamaloodin ‘blijk gegeven van een volstrekt gebrek aan respect voor het meest fundamentele recht van een mens’. ,,Daarnaast heeft hij de nabestaanden van het slachtoffer onpeilbaar leed aangedaan. Zij zullen het gemis van hun geliefde blijven voelen. Daarvan getuigen ook de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaringen. Iedere moord schokt de samenleving. Maar van een op klaarlichte dag, op een drukbezocht strand, op bestelling uitgevoerde liquidatie van een van de meest populaire politici van Curaçao, die zich nota bene in het bijzonder sterk maakte voor de strijd tegen corruptie op alle niveaus in de samenleving, gaat tevens het signaal uit dat macht en geweld gaan boven democratie en recht.”
Dat signaal schept angst en wantrouwen in de samenleving, beperkt burgers en politici in de mate waarin zij zich vrij voelen om hun mening te geven en bereidt zo de weg naar een samenleving waarin alleen het recht van de sterkste geldt, zo stelt de rechter in zijn vonnis. ,,George Jamaloodin moet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden”, aldus de rechter. Dat betekent volgens het gerecht dat niet kan worden volstaan met een straf zoals die doorgaans in Curaçao wordt opgelegd voor een enkelvoudige moord, begaan door iemand met een blanco strafblad, zoals Jamaloodin.
Bij de strafoplegging heeft het gerecht ook rekening gehouden met het feit dat Burney Fonseca, alias Nini, die gezien wordt als de schakel tussen de uitvoerders en opdrachtgevers van de moord, degene is die de moordopdracht van Jamaloodin heeft aangenomen en dus lager staat in de hiërarchie, voor zijn rol bij deze moord is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. ,,Alles afwegend is het gerecht van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een zeer langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming meebrengt”, aldus het gerecht, die Jamaloodin vervolgens veroordeelde tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Dit is twee jaar minder dan de eis van het Openbaar Ministerie. De lagere straf heeft te maken met de vrijspraak die Jamaloodin heeft genoten in de zaak Passaat, waarin hem valsheid in geschrifte bij de inkeerregeling ten laste werd gelegd.
Jamaloodin, die meteen na de uitspraak in hoger beroep trad tegen het vonnis, zag er na het uitspreken van het vonnis zelf verslagen uit. Zijn eerdere woorden ter terechtzitting over de jarenlange hechte band tussen de families Dos Santos/Jamaloodin en Wiels en zijn aanhoudende ontkenning ook maar iets met de moord op Wiels te maken te hebben, hebben hem niet geholpen.
Het Openbaar Ministerie (OM) laat in een eerste reactie tegenover het Antilliaans Dagblad weten ‘tevreden’ te zijn over de uitspraak. ,,Dit is het resultaat van jarenlang onderzoek en vervolgens de vervolging. Het gerecht volgt het OM dat de heer Jamaloodin zich schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van de moord”, aldus fungerend plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Guillano Schoop, die belast is met de woordvoering in de zaken Magnus/Maximus. Het OM gaat zich nu beraden of het hoger beroep aantekent tegen de vrijspraak in de zaak Passaat. ,,In ieder geval gaat het OM door met het onderzoek. Het hoofdstuk Wiels is nog niet afgesloten.”

Meer over de zaken Maximus, Passaat en Germanium: https://antilliaansdagblad.com/abonnees


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).