Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het uiteindelijke schuldbedrag van het failliete Insel Air International aan concurrente crediteuren bedraagt 135,3 miljoen gulden. In totaal gaat het om 1.292 concurrente schuldeisers.

F03 Insel spoor schuldenDat blijkt uit het eerste faillissementsverslag. ,,De curatoren zullen de komende verslagperiode (verder) onderzoek verrichten naar onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze transacties”, schrijven de advocaten Rogier van den Heuvel en zijn kantoorgenoot Stan van Liere.
Insel werd in september 1993 officieel opgericht en in februari 2019 in staat van faillissement verklaard. Het particuliere commerciële luchtvaartbedrijf bood in betere tijden werk aan ruim 750 personen op Curaçao en Aruba, inclusief de onderhoudsafdeling.
De concurrente vorderingen komen ná de boedelvordering en preferente claims. De boedelvorderingen bestaan uit een schuld aan het Land Curaçao van bijna 2,4 miljoen plus PM (pro memorie; wordt vaak gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als nog geen uitsluitsel bestaat over de exacte hoogte); de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruim 1,7 miljoen plus PM; en het salaris van de curatoren, eveneens PM. De preferente vordering van de fiscus stond ten tijde van het opstellen van het faillissementsverslag nog niet vast.
In de rapportage is ook aandacht voor vorderingen van de banken. Zo staat Insel nog met een schuldbedrag van bijna 6,5 miljoen in de boeken van Girobank (stand maart 2017). Ten aanzien van ontwikkelingsbank Korpodeko gaat het om een claim van 19,3 miljoen (per februari dit jaar).
In het geval van de MCB Bank worden door de curatoren drie bedragen genoemd: 13,6 miljoen (per februari 2019), bijna 750.000 gulden uit hoofde van de zogeheten ATL Credit Card Liability en 3,8 miljoen in verband met de ‘cross-guarantee’ CMB (Caribbean Mercantile Bank op Aruba, een financiële instelling behorende tot de MCB-Groep).
Tot slot ook de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA-Bank): Insel heeft zich garant gesteld (‘corporate guarantee’) voor de geconsolideerde lening aan BVCG (Best Value Great Care nv) van ruim 6,5 miljoen (stand april 2014). ,,Insel leasede het grootste deel van haar vloot bij BVCG”, leggen de curatoren uit. ,,Deze (operational) leasecontracten zijn reeds vóór datum faillissement beëindigd.”
Ten aanzien van de banken maken de curatoren ‘het nadrukkelijke voorbehoud’ dat de zekerheden nog onderwerp van onderzoek zijn ‘en derhalve nog niet volledig zijn erkend’. De curatoren hebben ten aanzien van de materiële vaste activa, fiduciair overgedragen aan MCB, een boedelbijdrage van 50 procent van de netto-opbrengst bedongen. ,,MCB heeft inmiddels afstand gedaan van haar fiduciaire eigendomsrechten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).