Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de conferentie ter ere van het nieuwe schooljaar, die vandaag plaatsvindt, ondertekenen de ministers van Onderwijs en van Justitie een samenwerkingsakkoord om de veiligheid op scholen te verhogen.

veiligheid scholenIn een verklaring geeft de regering aan dat veiligheid op scholen een prioriteit voor dit kabinet is en dat verschillende ministeries in dit kader samenwerken. Daarom zal vandaag tijdens de conferentie - die dit jaar het thema ‘Een veilige school voor ons allen’ heeft - een samenwerkingsprotocol worden ondertekend. Justitieminister Quincy Girigorie en minister Marilyn Alcalá-Wallé van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) zullen samen met hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong het protocol tekenen.
Voor de totstandkoming van dit protocol hebben instanties zoals het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Curaçao, Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en verschillende schoolbesturen maanden overleg gevoerd en concrete afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en de coördinatie om uiteindelijk de veiligheid in en rondom scholen te kunnen garanderen. ,,Het ministerie van OWCS is er om de voorwaarden te garanderen waardoor alle inwoners van Curaçao gelijke kansen hebben voor ontwikkeling om zo deel te nemen en bij te dragen aan de lokale economie”, zo laat de minister weten. De minister van Justitie heeft dit jaar uitgeroepen als het jaar van de preventie. Het akkoord dat vandaag wordt getekend kan volgens hem dan ook gezien worden als een initiatief om op het gebied van onderwijs een veilige en aangename omgeving te creëren waarin jongeren zich rustig en op gezonde wijze kunnen ontwikkelen.
In het geval er sprake is van misdrijven die door minderjarigen of jongeren op school of in de omgeving van school worden gepleegd, is de rol van het Openbaar Ministerie ook bijzonder belangrijk en bepalend. ,,Ook dit soort gevallen zullen op professionele wijze worden behandeld, waarbij al in een vroeg stadium wordt ingegrepen en zo wordt voorkomen dat een jongere in het criminele circuit belandt”, aldus het Openbaar Ministerie.

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.