Korte vreugde: overeenkomst loopt in februari af
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Parking Authority Curaçao (PAC) is al bijna tien jaar verantwoordelijk voor de betaalde parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda. Maar pas deze maand buigen de Statenleden zich over de wet waarmee de overeenkomst tussen PAC en de overheid officieel wordt goedgekeurd.

parkeermeterPAC staat in het handelsregister geregistreerd als Global Metals nv met directeur Enrique Ribeiro als enige bestuurder. Ribeiro is ook een van de eigenaren van Centrum Supermarkt. Het lijkt niet veel meer dan een formaliteit, want als de Staten akkoord gaan met de ‘Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals nv’, zijn er nog maar een paar maanden te gaan. De beheersovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 februari 2010 en eindigt tien jaar later, dus op 1 februari volgend jaar.
,,De regering is rijkelijk tekort geschoten in haar verplichting om de gunning destijds binnen een redelijke termijn te formaliseren”, merkt de Raad van Advies fijntjes op in een advies aan de gouverneur. Verder heeft de raad geen inhoudelijke opmerkingen. Bij een dergelijke termijn is een landsverordening waarmee de duur van de overeenkomst door het parlement wordt goedgekeurd een vereiste.
Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en premier Eugene Rhuggenaath (PAR) als minister van Algemene Zaken voeren in de ontwerp-landsverordening die op 2 augustus is aangeboden aan de Staten aan dat ‘in het kader van deugdelijk financieel beheer het wenselijk is de overeenkomst alsnog aan te gaan’. Daarmee wordt Global Metals of wel PAC dus officieel beheerder en exploitant van de betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad.
In juni dit jaar heeft PAC twaalf parkeermeters in Punda en Otrobanda vervangen. Directeur Ribeiro zei destijds het daar bij te laten vanwege het aflopen van de overeenkomst met de overheid. ,,De toekomst is onzeker, daarom wachten we even af.” Downtown Management Organization (DMO) is in ieder geval niet tevreden over het huidige parkeerbeleid. Volgens DMO blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer van 2018 dat PAC sinds 2010 jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen gulden int aan parkeergelden. ,,Geld dat niet werd geïnvesteerd in de binnenstad en ook niet werd afgedragen aan de overheid”, zei DMO-voorzitter Kevin Jonckheer in juni. Daarom zou de overheid een deel van Willemstad moeten aanwijzen als ‘Parking Benefit District’: een specifiek gebied waarin de inkomsten aan parkeergelden weer worden geïnvesteerd in verbeteringen in de binnenstad. Het collecteren van het parkeergeld zou moeten worden ondergebracht bij DMO en de overheid zou moeten worden belast met het uitschrijven en innen van boetes.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.