Hoe Monterrey Trading Co nv in beeld kwam als centrale locatie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De bevindingen in het grootschalige witwasonderzoek Troya zijn afgelopen woensdag uitvoerig door het Openbaar Ministerie (OM) gepresenteerd. Hierin zijn verschillende observaties, maar ook getuigenverklaringen aan bod gekomen.

troyaNa de start van het onderzoek Troya in februari 2015 is door middel van observatie op het pand van Monterrey Trading Co nv aan de Columbusstraat 19 vastgesteld dat Itzhak Grynsztein vrijwel dagelijks in dat pand aanwezig was. Ook diens vader Nachman werd regelmatig daar gezien, aldus het OM in het requisitoir. Verder werd gezien dat individuen en groepjes mensen van vermoedelijk Latijns-Amerikaanse afkomst het pand in- en uitgingen en bij het verlaten papieren (pin-)bonnetjes in hun handen leken te hebben, maar géén goederen. ,,Daarmee is het pand aan de Columbusstraat 19 A/B met daarop een naamplaat van Monterrey Trading Co nv in beeld gekomen als de centrale locatie waarop financiële diensten worden verleend die het karakter dragen van geldwisseltransacties, die gepaard gaan met verschillende (andere) strafbare feiten zoals valsheid in geschrift (valse pin-bonnetjes), bankieren zonder vergunning (aantrekken van gelden van het publiek) en witwassen (verhullen/verbergen van de herkomst/aard c.q. de verplaatsing van de creditcardtegoeden en/of het verhullen/verbergen van de werkelijke eigenaar, i.c. de kaarthouder)”, aldus het OM.
Op een gegeven moment komen door middel van de observaties de volgende personen aan het licht: Lucho A. Gonzales Zwanenburg, Ravi M. Balaraman en S.G. Ogenia. Balaraman, zo blijkt uit het requisitoir van het OM, hield zich ook bezig met de transacties- het swipen - in het pand aan de Columbusstraat. Bij een observatie op 14 april 2015 (waarbij gezien werd dat een vrouw twee vuilniszakken in een kliko weggooide), werd echter al snel duidelijk uit e-mailberichtjes, bonnetjes van pin-terminals en opdrachtbriefjes die betrekking hadden op het swipen, dat ook anderen dan Balaraman en Itzhak en Nachman Greynsztein zich bezighielden met dergelijke transacties in het pand aan de Columbusstraat. Ook Lucho Gonzales Zwanenburg was - zo bleek uit afgeluisterde gesprekken - in nauwe samenwerking met Itzhak bezig met fictieve aankopen bij nepbedrijven Caribbean Cel Retail en Zwanenburg Trading door Venezolaanse kaarthouders in ruil voor een contante c.q. girale uitbetaling van harde valuta (dollars) tegen een bepaald percentage (commissie of fee).
Ook bleek uit opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken dat Ravi Balaraman zich bezighield met het swipen van kaarten van Venezolanen door middel van fictieve aankopen voor bedrijven van Monterrey en dat hij daarbij gebruikmaakte van tussenpersonen (agenten) voor het ontvangen van opdrachten voor transacties en die per e-mail opstuurde. Ook boekte Balaraman zelf geld over naar derden in de VS en Venezuela en maakte hij daarbij gebruik van zijn eigen bankrekeningen bij Mercantil en Banesco (beide Venezuela). Ten slotte bleek uit die tapgesprekken dat hij ook online transacties deed. Bij het verrichten van al die transacties maakte hij gebruik van valse facturen om die transacties af te dekken, zo blijkt uit het requisitoir van het OM. ,,Ten slotte bleek dat Balaraman verschillende percentages hanteert voor (wissel)transacties die lopen via Europa (16 procent) en die op Curaçao worden verricht (13 procent)”, aldus het OM.
Met betrekking tot S.C. Ogenia - die niet door het OM wordt vervolgd - bleek ten slotte dat over hem 621 MOT-meldingen waren gedaan over de periode 2010-2015 met betrekking tot rechtspersonen van de familie Grynsztein. De totale waarde van die 621 meldingen bedroeg volgens het OM niet minder dan 41.047.814 gulden. ,,De meldingen betreffen allemaal contante geldopnames door middel van cheques ten name van de volgende bedrijven: Caribbean Distributors Group, Monterrey Trading Co nv en Ocean Graphics Inc. Al deze bedrijven worden bestuurd c.q. zijn in eigendom van de familie Grynsztein en vallen onder de zogenaamde Monterrey Group”, aldus het OM.
Op basis van deze bevindingen is besloten op 6 juli 2015 over te gaan tot een aantal huiszoekingen en aanhouding van de betrokkenen. Verder is op de Columbusstraat 19 in de verschillende ruimtes onder meer het volgende aangetroffen: 50 pin-terminals, grote hoeveelheden pinpasjes en creditcards, grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta (guldens, dollars en euro’s), met een gezamenlijke waarde van zo’n 750.000 euro, waaronder 44 coupures van 500 euro.

Voor meer over dit onderwerp: https://antilliaansdagblad.com/abonnees


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.