De Lannoy (RdK): Bedrijf hield zich niet aan de regels
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) heeft het bedrijf Geopetroleum afgewezen als kandidaat voor de overname en modernisering van de raffinaderij op Curaçao. Directeur Hubertus Grebe heeft daarvan ook bericht gekregen.

geopetroluemDat zegt Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, interim-directeur van RdK, in reactie op een brief van 22 juli waarin Grebe zich richt tot gouverneur Lucille George-Wout. De directeur van Geopetroleum uit daarin zijn teleurstelling over het feit dat nooit is gereageerd op twee offertes van het bedrijf, terwijl die wel voor de deadline van 26 augustus werden ingediend.
De Lannoy zet de drie redenen op een rijtje die RdK deed besluiten niet in zee te gaan met Geopetroleum: de organisatie is niet operationeel en heeft ook niet de ervaring die nodig is, de nv wil zich als tussenpersoon profileren en zegt bedrijven te vertegenwoordigen waar RdK al rechtstreeks contact mee heeft en Hubertus Grebe houdt zich niet aan de regels die vooraf zijn bepaald. ,,De heer Grebe wil uitsluitend met mij praten of met de politiek. Wij houden ons aan het principe van vier ogen en staan dat dus niet toe”, zegt de RdK-directeur. De Lannoy concludeert dat Grebe ‘kennelijk niet blij is’ na de afwijzing van RdK en heeft besloten ‘andere wegen te bewandelen’. ,,Blijkbaar denkt hij bij de gouverneur weer een ingang te vinden om tot het selectieproces te worden toegelaten.”
Geopetroleum-directeur Grebe zegt in de brief aan de gouverneur dat hij persoonlijk drie brieven aan premier Eugene Rhuggenaath heeft overhandigd. Rhuggenaath wil alleen in het algemeen iets zeggen over de zaak en vindt vooral dat de politiek buiten het proces voor een nieuwe partner van de raffinaderij moet worden gehouden. ,,Ik vraag me wel af of het in het belang van de raffinaderij is dat partijen nu druk uitoefenen via de politiek, de gouverneur of de media. Het gaat om vertrouwelijke informatie van een externe partij. Wij kunnen inhoudelijk niet ingaan op de kwestie omdat het belangrijk is dat betrokken partijen vertrouwen blijven hebben in het proces dat nu doorlopen wordt.”
De naamloze vennootschap Geopetroleum werd volgens de gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao op 4 juli 1949 opgericht. Hubertus Heinrich Grebe, op 19 september 1945 in Duitsland geboren, is de enige bestuurder. Naast onder andere het beleggen in onroerende goederen, aandelen en obligaties legt het bedrijf zich volgens de omschrijving toe op ‘het exploreren en exploiteren van olie en gas en andere mineralen en/of minerale afzettingen’. Op 3 maart 2000 richt Grebe een nieuwe vestiging op die volgens www.duedil.com in Londen staat geregistreerd. De website zegt dat hijzelf de eerste directeur was van Geopetroleum Limited en dat op 18 december 2001 toen het bedrijf werd ontbonden twee bestuurders de leiding hadden. ,,De huidige status staat geregistreerd als ‘ontbonden’.”
Het contract met PdVSA voor de exploitatie van de Curaçaose raffinaderij loopt eind dit jaar af. Onder leiding van de Project Management Organisatie (PMO) zoekt de overheid naar een nieuwe partner. PMO bestaat uit vijf leden: Evelyn Kruithof-Bor (directeur APC), Arthur Gevers (Refineria Isla), Patrick Newton (managing director van het voormalige KPMG Dutch Caribbean), Alberto ‘Chos’ Romero (voormalig financieel directeur van CBCS) en chemisch ingenieur Jessica Russel-Lucasius. Op dit moment worden de ingediende ‘non-binding proposals’ beoordeeld. De Lannoy: ,,Daaruit selecteren we in september een of twee partijen waar we verder mee onderhandelen.” De Venezolaanse minister Manuel Quevedo van Oliezaken heeft meerdere malen laten doorschemeren dat het Venezolaanse staatsoliebedrijf ook na 31 december 2019 de raffinaderij wil exploiteren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.