Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) geeft vanochtend aan welke geneesmiddelen en materialen dringend nodig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal vanaf nu ‘tot nader order’ de inkoopfacturen van leveranciers direct betalen.

sehos Dat gebeurt op instructie van waarnemend inspecteur-generaal Sirving Keli van de Inspectie voor de Volksgezondheid.
Keli zegt dat Sehos al enige tijd onder verscherpt toezicht staat. ,,Dat betekent dat we nauwlettend in de gaten houden wat er gaande is en indien nodig maatregelen kunnen treffen.” Dinsdag heeft Keli ingegrepen met een aanwijzing vanwege de kritieke situatie die hij aantrof in het ziekenhuis door een tekort aan materialen en geneesmiddelen. Door de SVB de leveranciers direct te laten betalen verwacht de inspecteur dat de zorgverlening binnen Sehos op korte termijn weer kan worden hersteld. Om hoeveel geld het precies gaat, kon Keli gisteren niet zeggen, maar ‘zeker een paar miljoen gulden’.
Financieel directeur Elvis Thodé van Sehos zegt dat de directie een goed beeld heeft van de actuele voorraad, omdat die wekelijks wordt bijgehouden. ,,We weten wat en hoeveel er besteld moet worden, in aantallen en in bedragen.” Met hulp van de SVB is het mogelijk om de achterstallige betalingen aan leveranciers te vereffenen. ,,Dan kan de inkoop weer op gang komen”, zegt Thodé. Materialen en geneesmiddelen die lokaal verkrijgbaar zijn kunnen snel worden geleverd, maar een deel moet uit het buitenland komen en dat duurt wat langer.
Joris Schakel, voorzitter van de medische staf, laat weten dat de instructie voor de medisch specialisten ‘vooralsnog onvoldoende garantie’ biedt voor de continuïteit van zorg en de veiligheid van patiënten. Veel zal afhangen van de vervolggesprekken tussen de Sehos-directie, de SVB en de overheid.
Of en wanneer alle zorg weer standaard kan worden geleverd, zoals de behandeling van oncologie- en hiv-patiënten en electieve operaties, hangt af van de zekerheid of de materialen en geneesmiddelen ook op langere termijn voorradig zijn. ,,Een behandelingstraject van een patiënt met kanker kun je niet halverwege stoppen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de genezing”, zegt financieel-directeur Thodé.
Thodé ziet de maatregel als een tijdelijke oplossing voor de korte termijn. Hij verwacht dat na afronding van het onderzoek van de inspectie en Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) naar een aanpak van de schuldenproblematiek van het ziekenhuis wordt gekeken. ,,Dat is wat ons steeds achtervolgt. Wat er nu gebeurt is dat doordat wij bepaalde zorg niet leveren wij daarop worden afgerekend met een budgetverlaging. Het is een vicieuze cirkel. Die moet worden doorbroken met een structurele oplossing voor de langere termijn.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).