* Mogelijk lening via Nederland voor HNO
* Lokaal consortium nog altijd in beraad
* Hoofdlijnenakkoord van tafel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) helpt de Curaçaose regering toch een mogelijkheid te vinden om de extra 200 miljoen gulden voor Hospital Nobo Otrobanda (HNO) via Nederland te financieren. Dat zou kunnen tegen een aanzienlijk lagere rente - tussen 1 en 2 procent - dan de 5 procent die met het lokale consortium is afgesproken.

hnoOndertussen beraden de zes pensioenfondsen en twee banken die het consortium vormen zich over de gevolgen van alle ontwikkelingen rond de lening. Dat blijkt uit antwoorden van minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) op vragen van het Antilliaans Dagblad. Afgelopen maandag stelde Camelia-Römer tijdens een persconferentie nog dat de regering geen officieel verzoek voor een nieuwe lening had ingediend in Nederland, omdat er ‘informeel geen enkele concrete toezegging was gedaan waaruit bleek dat men daartoe bereid zou zijn’. Maar met het oordeel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zegt dat HNO onder de collectieve sector valt en daarmee onder financieel toezicht, is de weg vrij om wel een officieel verzoek in te dienen via het Cft, aldus de GMN-minister. Het CBS-advies is van februari dit jaar, maar werd pas afgelopen vrijdag op het ministerie van Financiën ontvangen. Camelia-Römer: ,,Naar onze mening moet HNO in de toekomst toch wel uit de politieke sfeer worden gehouden.”
Of de poging kans van slagen heeft, moet nog blijken. ,,Nederland heeft geen toezegging gedaan en eigenlijk geeft de Rijkswet financieel toezicht geen ruimte voor een nieuwe lening”, zegt Camelia-Römer nu. Maar het Cft zou hebben aangegeven dat het zin heeft om in Nederland op zoek te gaan, zo begrijpt de GMN-minister van haar collega Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.
In een persbericht laat de Curaçaose regering woensdagnacht weten dat diverse adviseurs op basis van de CBS-conclusie hebben geadviseerd om ‘nogmaals bij de Nederlandse regering’ te polsen wat er mogelijk is. ,,Daarom wordt het besluit van de Raad van Ministers van 3 juni 2019 met betrekking tot het Hoofdlijnenakkoord inzake HNO ingetrokken.” De regering buigt daarmee het hoofd voor gouverneur Lucille George-Wout die besloot het concept-Landsbesluit niet vast te stellen maar ter beoordeling voor te leggen aan de Rijksministerraad in Nederland.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).