Jaarlijks gemiddeld 1.000 personen naar het buitenland gezonden
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Gemiddeld is over de afgelopen drie jaren een bedrag van 38 miljoen gulden per jaar uitgegeven aan medische uitzendingen. Dit bedrag is inclusief transport, daggeldvergoeding en reis- en verblijfskosten. Naar verwachting zal dit bedrag - gezien het verwachte niveau, de uitrusting en professionele bezetting van het nieuwe ziekenhuis - aanzienlijk slinken in het Curaçao Medical Center (CMC).

uitzendingDat valt op te maken uit het rapport ‘Een unieke kans sinds de introductie van de bvz voor vernieuwingen in de marktordening en financiering van de Curaçaose zorgsector’ van de Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector die onder leiding van Caryl Monte onder andere onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden voor kostenbesparing bij het nieuwe ziekenhuis. Volgens de taskforce zijn naast de aanzienlijke kostenpost ook de gemiddelde kosten per uitzending in vergelijking tot de lokale zorgkosten per persoon een reden om nader naar de uitzendingen te kijken.
In 2016 werden 1.084 patiënten voor medisch onderzoek of medische behandeling uitgezonden naar het buitenland. Gemiddeld over de afgelopen drie jaar zijn dat zo’n 1.000 patiënten per jaar. De kosten per patiënt liggen derhalve gemiddeld op ongeveer 38.000 gulden per uitgezonden persoon per jaar, vergeleken met de gemiddelde zorgkosten (exclusief medische uitzendingen) per hoofd van de bevolking van circa 4.200 gulden per jaar voor de lokale zorg.
De laatste jaren was er binnen het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) regelmatig sprake van medische apparatuur die voor langere tijd defect was (zonder financiële middelen voor reparatie, aanschaf of vervanging), beddentekort voor de behandeling van kwetsbare patiënten, een gebrek aan beschikbaarheid van de OK-faciliteiten of materialen en/of het niet beschikbaar zijn van de benodigde medisch specialismen. De belangrijkste redenen voor medische uitzendingen zijn - zo meldt de taskforce - dan ook in 3 categorieën onder te verdelen, namelijk: het niet functioneren c.q. niet beschikbaar zijn van apparatuur en materialen; capaciteitstekorten (bijvoorbeeld met betrekking tot bedden en OK-faciliteiten); en het niet lokaal beschikbaar zijn van benodigde specialismen.
Gelet op bovenstaande categorisering kon op grond van beschikbare informatie het volgende beeld worden verkregen van de verdeling van de kosten van medische uitzending voor het jaar 2017: voor de vakgroep Neurologie/neurochirurgie zijn dat jaar de meeste uitzendingen (239 personen) verricht. Per uitzending was hier 14.711 gulden mee gemoeid, hetgeen aan het einde van het jaar opliep tot een bedrag van 3.515.943 gulden. De vakgroep Chirurgie staat op de tweede plaats met 175 uitzendingen in 2017. Per uitzending ging het om een bedrag van 39.506 gulden. Aan het einde van het jaar was de slotsom 6.388.487 gulden. De vakgroep Cardiologie heeft met 142 uitzendingen in 2017 de derde plaats bemachtigd. Per uitzending was er een bedrag van 28.519 gulden mee gemoeid en aan het einde van het jaar was het totaalbedrag opgelopen tot 4.049.746 gulden.
Uit de gemaakte kosten per vakgroep blijkt dat de hiervoor eerste twee genoemde redenen voor medische uitzending een relatief kleine impact (10 procent) hebben op het kostenniveau van medische uitzendingen. Een en ander heeft als gevolg - zo stelt de taskforce - dat de reden met de meeste financiële impact (76 procent) gelegen zou zijn in de expertise die lokaal niet aanwezig zou zijn.
Op pagina 10
Verwachte besparingen


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).