Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De supermarkt die belast is met de levering van producten aan gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) wil van de producten af die de supermarkt niet goed verkoopt en plaatst deze op de lijst met artikelen voor gedetineerden.

producten Daarom staat deze lijst nu vol met producten die veel suiker bevatten waardoor het energieniveau van gedetineerden omhoogschiet.
Dat stelt de MFK-fractie naar aanleiding van klachten van gedetineerden. In een brief aan Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) stelt MFK-Statenlid Juniël Carolina daarom verschillende vragen over het gevangenisbeleid met betrekking tot de voeding voor gedetineerden.
Carolina schrijft dat hij kennis heeft genomen van het protest van de gevangenen in verband met de producten die ze via de kantine kunnen aanschaffen. ,,Volgens onze informatie heeft de gevangenis een samenwerkingsovereenkomst met een enkele supermarkt voor de levering van producten, die de gedetineerden met hun eigen geld via de kantine kunnen kopen. De gedetineerden hebben vorige week echter de lijst met producten teruggestuurd omdat verschillende producten die ze voorheen konden kopen, niet langer op de lijst stonden”, aldus het MFK-Statenlid. ,,Maar ook hebben de gedetineerden geconstateerd dat de supermarkt van bepaalde producten die niet goed worden verkocht af willen door deze op de lijst van de gedetineerden te plaatsen. De lijst van de kantine staat nu vol met producten waar veel suiker in zit.”
Carolina vraagt zich af of de minister op de hoogte is van de onvrede die in de gevangenis onder gevangenen heerst in verband met de producten die op de kantinelijst worden geplaatst. ,,Kan de minister de Staten informeren of de SDKK-directie via een openbare aanbesteding de supermarkt uitkiest die de producten voor de kantine levert?”, zo luidt een andere vraag aan minister Girigorie. En als het antwoord op de tweede vraag ontkennend is, wil Carolina weten op basis van welke criteria dan de supermarkt wordt gekozen. ,,Hoe is het proces van SDKK om de producten die worden geleverd te controleren en om na te gaan dat de supermarkt niet gewoon producten dumpt waar zij van af wil? Heeft de gevangenis krediet bij de supermarkt of wordt de leverancier meteen betaalt bij aflevering?”
Carolina sluit zijn brief aan de Justitieminister af met de hoop dat hij kennisneemt van de zorgen van gedetineerden en zo spoedig mogelijk de vragen beantwoordt.
De gevangenisdirectie was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).