Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het lokale consortium dat aan HNO Vastgoed en Beheer 200 miljoen gulden heeft geleend, voerde gistermiddag nog overleg nu de Rijksministerraad in Nederland moet beslissen over het al dan niet vernietigen van een landsbesluit.

consortium,,Maar ik heb geen bericht ontvangen dat een van de partijen zich terugtrekt”, zei minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gistermiddag tijdens een persconferentie waarin zij samen met minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) duidelijkheid wilde scheppen over de situatie rond Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Op dit moment is er volgens Gijsbertha geen alternatief als een of meer geldverstrekkers afhaken. Alles is erop gericht om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. ,,De situatie is zeer urgent”, zegt Gijsbertha. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet gestopt omdat het consortium een bedrag van 20 miljoen gulden heeft voorgeschoten. Want eind juli moesten betrokken partijen, inclusief hoofdaannemer Ballast Nedam betaald worden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Als onderaannemers geen geld ontvangen valt de bouw stil ‘met de nodige ernstige financiële, economische en sociale gevolgen op het gebied van zorg’.
Gouverneur Lucille George-Wout besloot tot verrassing van het kabinet-Rhuggenaath om het betreffende concept van het landsbesluit niet te laten passeren en ter beoordeling voor te leggen aan de Rijksministerraad in Nederland. Via het besluit zouden de drie ministers en premier Eugene Rhuggenaath (PAR) als minister van Algemene Zaken, worden gemachtigd om hun handtekening te zetten onder het ‘Hoofdlijnenakkoord inzake de erfpachtuitgifte met betrekking tot de ondergrond en opstallen van HNO’.
Het hoofdlijnenakkoord is een van de condities van het consortium om de 200 miljoen gulden beschikbaar te stellen, zo blijkt uit de informatie die gistermiddag werd gedeeld. De ministers hebben het akkoord toch getekend voordat de ontwerp-machtiging naar gouverneur Lucille George-Wout werd gestuurd. Dat ‘gebeurt wel vaker’ en was noodzakelijk vanwege de dringende behoefte aan liquide middelen voor het afbouwen van het nieuwe ziekenhuis en de transitie van Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar Curaçao Medical Center (CMC).
Gouverneur George-Wout heeft haar twijfels over de structuur van de financiering en vraagt zich af hoe een en ander zich verhoudt met de Rijkswet financieel toezicht. Onterecht, meent de Curaçaose regering die aandringt op het alsnog snel vaststellen van het landsbesluit om onrust te voorkomen. HNO Vastgoed en Beheer krijgt de erfpacht op het terrein, maar verplicht zich tegelijkertijd om 342 miljoen gulden van de lopende lening in Nederland van 421,8 miljoen gulden over te nemen van het Land. De aflossing gebeurt met de huur die HNO Transitie en Exploitatie betaalt. Het recht op erfpacht is op 17 juni per ministeriële beschikking verleend en dient als garantie voor de hypotheek die is afgesloten in verband met de lening van het consortium. De belangrijkste lokale geldschieters voor de financiering van 200 miljoen gulden zijn het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (85 miljoen), Vidanova Pensioenfonds (40 miljoen) en Fatum Life Guardian (20 miljoen).

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.