Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ondanks een flinke terugval van 40 procent in 2018 in het Venezolaanse verblijfstoerisme, heeft het toerisme op Curaçao zich vorig jaar positief ontwikkeld. Dat valt op te maken uit het jaarverslag van het College financieel toezicht (Cft).

toerismeZo is het totale verblijfstoerisme in 2018, gemeten in aantal overnachtingen, toegenomen met 9 procent ten opzichte van 2017. De groei in 2018 is vooral te danken aan de toename van het verblijfstoerisme uit de Verenigde Staten (+23 procent) en Nederland (+14 procent). De opbrengst per beschikbare kamer is dat jaar tevens met 22,6 procent gestegen tot 129 dollar en de hotelbezetting is met 5,1 procentpunt gestegen tot 77,8 procent.
Ook het cruisetoerisme steeg in 2018; het aantal cruisepassagiers dat Curaçao bezocht is toen met 19 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De toename is gedeeltelijk het gevolg geweest van de orkanen in het Caribisch gebied, waardoor de route van cruiseschepen is verlegd.
In 2018 is tevens de eerste fase van de bouw gestart van het Corendon Beach Resort Hotel op de locatie van het voormalige Holiday Beach Resort. Ook de herbouw en renovatie van Marriott Beach Resort is in 2018 nog in volle gang geweest. ,,Het toerisme zit in de lift. Dit wordt bevestigd door investeerders die willen investeren in verblijfsaccommodaties”, aldus het Cft, dat aangeeft dat de hotelcapaciteit in 2019 naar verwachting zal toenemen als gevolg van de opening van het Marriott Beach Resort en het Corendon Beach Resort Hotel. ,,Mogelijk liggen er nog nieuwe hotelprojecten in het verschiet in 2019, zoals het Penstraat Resort, Marriott Courtyard en een nieuw hotel op de plaats van het oude Sunset Waters. Ook voor het cruisetoerisme zijn de vooruitzichten voor 2019 positief.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).