Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens een algemene ledenvergadering afgelopen zondag zijn met 224 stemmen voor, 54 tegen, 10 blanco en 5 ongeldige stemmen, vier bestuursleden van kredietcoöperatie ACU met onmiddellijke ingang afgezet. Dat bevestigt Elsirha Isenia-Scope, de voorzitter van de raad van toezicht (RvT) tegenover deze krant.

acuHet gaat hierbij om bestuursvoorzitter Angelo Davelaar, vicevoorzitter Peggy Isenia, penningmeester May-Lady Carty en commissaris Anthony Kranwinkel.
Eerder dienden drie bestuursleden uit eigen beweging hun ontslag al in: Kenrick Martis afgelopen donderdag met onmiddellijke ingang, (tweede penningmeester) Guido Royer eveneens met onmiddellijke ingang en Peggy Isenia met inachtneming van 3 maanden opzegtermijn. Tijdens de algemene ledenvergadering van zondag diende May-Lady Carty op het laatste moment haar ontslag ook in, met in achtneming van 3 maanden opzeggingstermijn. Isenia en Carty kregen de drie maanden opzegtermijn echter niet mee, want zij werden tijdens de algemene ledenvergadering van zondag na de stemming met onmiddellijke ingang afgezet.
Tussen de RvT en de raad van bestuur van ACU rommelt het al een tijdje. De RvT heeft eerder meerdere malen aangegeven dat het financieel niet goed gaat en dat het beleid van het bestuur niet juist is. Zo heeft de RvT bijvoorbeeld niet lang geleden haar zorgen geuit over het uitblijven van actie van het bestuur over de post dubieuze debiteuren, die hoog is opgelopen. Een ‘tijdbom’ noemde de RvT de jaarlijkse stijging van de voorziening dubieuze debiteuren eerder: van een half miljoen in 2014; naar bijna 3,5 miljoen in 2015; en vervolgens 4,4 miljoen in 2016; 7,2 miljoen in 2017; en bijna 8 miljoen over het voorbije boekjaar 2018. En ondertussen stond de teller in april 2019 al op 4,9 miljoen.
Na de opgeschorte ledenvergadering van 16 juni werd nooit een nieuwe datum aangekondigd en ondertussen groeiden de zorgen van de leden met de dag. ,,We hebben toen gehoor gegeven aan de leden die duidelijk meer info wilden over de stand van zaken. Als RvT wisten we dat we iets moesten doen en daarom hebben we een bijzondere vergadering bijeengeroepen”, aldus Isenia-Scope.
Deze vergadering werd zondag opgeroepen en hierbij stonden drie punten centraal: de RvT presenteerde de cijfers; de leden konden hun bezorgdheid uiten en vragen stellen; en het bestuur kon het woord voeren. De vergadering eindigde uiteindelijk zoals gemeld met het afzetten van het grootste deel van het bestuur.
Van het ‘oude’ bestuur zijn twee leden overgebleven. Zij werden afgelopen zondag niet afgezet omdat ze pas dit jaar zijn aangetreden. Zij gaan nu samen met een nog te benoemen tijdelijk bestuur prioriteit geven aan de behandeling van verschillende rapporten, dat was een voorwaarde die is gesteld door de leden. Het betreft onder andere de managementletter van de auditor, rapporten van de RvT, rapporten van de internal audit en rapporten van de CBCS. Het tijdelijk bestuur bestaat uit zes personen: één persoon die tijdelijk overstapt van de RvT, drie anderen die zijn voorgedragen en nog moeten worden benoemd en de twee van het ‘oude’ bestuur.
Op 18 augustus wordt de vergadering voorgezet, waarna verkiezingen kunnen plaatsvinden voor een nieuw bestuur. Dit bestuur bestaat uit minimaal drie leden en maximaal negen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.