Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose regering wil dat HNO Vastgoed & Beheer nv een eerdere financiering voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis overneemt. De lening werd destijds afgesloten met Nederland. Maar gouverneur Lucille George-Wout heeft geweigerd haar handtekening te zetten onder het landsbesluit waarin dat moest worden vastgelegd.

gouverneur george woutHet landsbesluit komt voort uit het hoofdlijnenakkoord voor Curaçao Medical Center (CMC). Daarin wordt bepaald dat HNO Vastgoed & Beheer een groot deel van de eerste lening van 422 miljoen gulden van Nederland aan het Land betaalt. Dat blijkt uit een nadere toelichting van minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) nadat de regering gisteren via een persbericht bekend had gemaakt dat de Rijksministerraad nu moet beslissen of het landsbesluit al dan niet vernietigd moet worden. Het kabinet lijkt zich zorgen te maken over de onlangs afgesloten extra financiering van 200 miljoen gulden en de voortgang van het project en wijst erop ‘dat dubbele kosten moeten worden vermeden’. ,,Deze kosten vloeien voort uit enerzijds het in stand moeten blijven houden van het huidige ziekenhuis (Sehos) en anderzijds het tegelijkertijd onderhouden van een ziekenhuis dat nog niet operationeel is (CMC), waardoor allerlei extra kosten en claims ontstaan.”
Lucille George-Wout is van mening dat de inhoud van het landsbesluit in strijd is met belangen die ‘een aangelegenheid zijn van het Koninkrijk en/of met de Rijkswet financieel toezicht’, aldus de overheid in het persbericht. Het gaat om afspraken voor wat betreft het hooflijnenakkoord en de erfpacht-uitgifte in verband met de extra financiering van 200 miljoen gulden waarvoor eind juni de aktes werden ondertekend. HNO Vastgoed & Beheer heeft het terrein in erfpacht gekregen en dat dient als garantie voor de financiering van een lokaal consortium met als belangrijkste geldverstrekkers het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) voor 85 miljoen, Stichting Vidanova Pensioen Fonds (40 miljoen) en Fatum Life Guardian (20 miljoen). Waarover gouverneur George-Wout precies valt, werd gisteren niet duidelijk. Maar de regering heeft haar wel laten weten ‘dat het nieuwe ziekenhuis geen deel uitmaakt van de collectieve sector en derhalve niet onder de Rijkswet financieel toezicht valt’. Hoe het kabinet de organisatiestructuur van HNO ziet en ‘de mogelijkheid tot private lening’ is al in 2013 ‘vastgelegd in een Memorandum of Understanding’.
En daarin zou nu net weleens de kern van het probleem kunnen liggen. Al in oktober 2018 stelt het College financieel toezicht (Cft) dat de dan nieuw ingestelde HNO-entiteiten worden aangemerkt ‘als onderdelen van de collectieve sector’. ,,De aanvullende investeringsfinanciering van HNO van maximaal 200 miljoen telt volgens het Cft dan mee, net als de oorspronkelijke financiering, in de berekening van de schuldquote”, zo citeert deze krant dan uit de documenten met afspraken. Een maand later dat jaar geeft Leila Matroos-Lasten als waarnemend-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aan dat als de extra 200 miljoen gulden die nodig is om het HNO-project af te ronden, wordt gefinancierd door lokale en internationale institutionele beleggers, de schuldquote van Curaçao weliswaar niet toeneemt, maar dat daaraan nog altijd risico’s voor de overheid aan verbonden zijn. ,,Ervan uitgaande dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze HNO-lening van institutionele beleggers zal moeten garanderen, dan zal de SVB – in het geval het ziekenhuis de verplichtingen niet na kan komen – deze schuld moeten afbetalen.”
Wanneer een beslissing wordt genomen over het landsbesluit is nog de vraag, maar minister Camelia-Römer denkt in september. De Rijksministerraad wacht nu eerst op advies van de Raad van State. Via een Koninklijk Besluit moet worden bepaald dat het landsbesluit alsnog kan worden vastgesteld. Is dat niet zo, dan wordt in het officiële Publicatieblad bekendgemaakt dat het wordt vernietigd.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).