‘We moeten weerstand bieden tegen maatregelen’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De tien vakbonden verenigd in Solidaridat Sindikal doen een beroep op alle andere vakbonden en sociale - en andere organisaties om zich aan te sluiten en zich komende vrijdag om 14.00 uur te melden bij het PWFC-gebouw.

solidaridatDe bonden PWFC, Apri, Seu, STO, STSK, BTG, STrAF, Sitkom, Hiwa en SAP komen dan bijeen om de aanwijzing die de Koninkrijksregering vorige week vrijdag aan Curaçao heeft opgelegd en het Groeiakkoord tussen Curaçao en Nederland te analyseren en bespreken. Hierbij wordt dan ook naar de gevolgen voor de gemeenschap van Curaçao in het algemeen en de arbeidersklasse in het bijzonder gekeken. ,,We zijn ons bewust van het feit dat de maatregelen het volk van Curaçao raken. Er moet hiertegen weerstand worden geboden”, aldus Solidaridat Sindikal in een schriftelijke verklaring.
De tien vakbonden zijn dinsdag bijeengekomen om nogmaals de stappen te bespreken die genomen moeten worden ‘tegen de maatregelen die de arbeidersklasse van Curaçao en de bevolking in het algemeen bedreigen’. ,,Gezien de omvang van deze maatregelen is Solidaridat Sindikal van mening dat de bedreiging op breed maatschappelijk vlak moet worden aangepakt. Dit behelst eveneens de strijd die we reeds voeren om de Isla-raffinaderij open te houden en om te voorkomen dat meerdere maatregelen de Curaçaose gemeenschap raken.”
Om een zo breed mogelijke basis te creëren, die de plannen van Solidaridat Sindikal steunt, is er reeds contact opgenomen met organisaties als Frente Amplio, wijkorganisaties en speciale groepen voor vrouwen en de jeugd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).