Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De economie van Curaçao nam in 2018 af met 2,2 procent. Na achtereenvolgens een krimp van 1,0 procent en 1,7 procent in 2016 en 2017, zet de mindering van de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2018 voort met 2,2 procent.

economieDat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekendgemaakt. Eerder maakte het Internationaal Monetair Fonds (IMF) melding van een krimp van 2 procent.
De voorlopige berekeningen, zoals gepresenteerd door het CBS, hebben betrekking op de reële ontwikkelingen. Het jaar 2018 begon met regionale spanningen, sluiting van de grenzen tussen Venezuela en Curaçao, escalerende handelsspanningen en strengere financiële omstandigheden. ,,Dit heeft allemaal invloed gehad op onze economie”, aldus het CBS, dat verder stelt dat de reële groei van de economische activiteiten zich voornamelijk heeft plaatsgevonden in de bedrijfstakken horeca (8,2 procent); particulier onderwijs (4,5 procent); zakelijke diensten (1,6 procent); financiële bemiddeling (0,9 procent); en gezondheidszorg (0,7 procent).
De andere bedrijfstakken vertonen een daling in 2018. Verwezen wordt met name naar de Isla-raffinaderij. Hierover stelt het CBS het volgende: ,,De blijvende zwakte van de industriële activiteiten zetten door in een daling van 14,3 procent in de bedrijfstak industrie. De oorzaak is met name in de olieraffinage-activiteiten die van invloed zijn op de hele bedrijfstak en andere productieactiviteiten van bedrijven in 2018.” Ook de utiliteitsindustrie vertoont in 2018 een krimp, en wel van bijna 1,7 procent.
De bouwactiviteiten blijven een belangrijke rol spelen in de economische groei van Curaçao, maar ook deze sector kende in 2018 een krimp van 7,3 procent, na een lichte vooruitgang in het jaar daarvoor (0,1 procent). Deze negatieve prestatie kan worden toegeschreven aan de dalingen in hypotheekleningen en een daling in bouwactiviteiten, zo legt het CBS uit. Ook de activiteiten in de handel zijn afgenomen met 0,8 procent, weliswaar minder hard als voorgaand jaar (-4,6 procent). Deze daling werd veroorzaakt door een afname van de goedereninvoer en de verschillende handelsactiviteiten van de bedrijven.
Ook in de bedrijfstak transport & communicatie wordt ten opzichte van voorgaande jaren een doorzettende daling van meer dan 1 procent in de economische activiteiten vertoond. Op het gebied van transport zijn de activiteiten in de haven en luchthaven in het algemeen vooruitgegaan. De havenactiviteiten zijn voornamelijk zwaar getroffen bij de tankers, andere binnengeloodste schepen zijn wel vooruitgegaan in aantallen. De cruise calls en het aantal passagiers zijn ook gestegen in 2018.
Een lichtpuntje in het geheel is de toeristensector, dat sinds 2018 in de lift verkeert. Ten opzichte van het jaar 2017 zijn de activiteiten in de bedrijfstak hotels en restaurants toegenomen. Een globaal overzicht van het aantal overnachtingen van toeristen vanuit de verschillende toeristische regio’s laat zien dat er een alzijdige vooruitgang heeft plaatsgevonden, met uitzondering van Zuid-Amerika. Dit heeft met name te maken met de crisis in Venezuela.
Noord-Amerika en het Caribisch gebied zijn het meest vooruitgegaan, met respectievelijk 18 en 14 procent. Europa laat weer een groei zien van 8 procent in het aantal overnachtingen, voorheen was het 3 procent. Uit andere gebieden zijn overnachtingen met 13 procent vooruitgegaan. Zowel het totaalaantal overnachtingen van toeristen als het totaalaantal bezoekers is met respectievelijk 8 en 14 procent toegenomen in 2018.
Bij de bedrijfstak ‘financiële bemiddeling’ is er eveneens een groei waargenomen (0,9 procent) in 2018. Deze stijging wordt toegeschreven aan onder andere de toename in leningen, internationale zakelijke en financiële dienstverlening en overige lokale commerciële bankactiviteiten, aldus het CBS. In de bedrijfstak onderwijs wordt een voortuitgang getoond in 2018. De toegevoegde waarde van particulier onderwijs is gestegen met 4,5 procent.
In de gezondheidszorg is er een lichte groei van 0,7 procent in 2018, vergeleken met de lichte negatieve ontwikkeling van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer werkenden en een stijging van de activiteiten in deze bedrijfstak.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).